Förslagspunkter

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort monopolet på Arlandabanan.