Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2013/14
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:MP28 med anledning av prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi
2010/11:MP29 med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg
2013/14:MP29 med anledning av prop. 2013/14:133 Direktupphandling
2010/11:V30 med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg
2013/14:MP30 med anledning av prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav
2010/11:V31 Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
2013/14:MP31 med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning
2013/14:MP32 med anledning av prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet
2013/14:V33 med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
2013/14:MP33 med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013
2013/14:V34 med anledning av prop. 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet
2013/14:MP34 med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor
2013/14:V35 med anledning av prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav
2013/14:MP35 med anledning av prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen
2013/14:V36 med anledning av prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi
2013/14:MP36 med anledning av prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord
2013/14:V37 med anledning av prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
2013/14:MP37 med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
2013/14:V38 med anledning av prop. 2013/14:106 Patientlag
2013/14:V39 med anledning av prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna