Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2014
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1971:1 om övergång till republik.
1972:1 om övergång till republik.
1973:1 om övergång till republik.
1974:1 angående äganderätten till data, m. m.
1975/76:1 om förbud mot användning av asbest
1979/80:1 med anledning av propositionen 1978/79:213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen
1982/83:1 Ändring i utlänningslagen (1980:376), m. m. (prop. 1981/82:146)
1975:1 om upphävande av skatten på annonser och reklam.
1976/77:1 om laddning av Barsebäck 2, m. m.
1978/79:1 om åtgärder inom den ekonomiska politiken för att förbättra sysselsättningen
1980/81:1 med anledning av proposition 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform
1984/85:1 Avveckling av hyresstoppet (1984/85:12)
1977/78:1 med anledning av propositionen 1976/77:157 om inriktning och organisation av försvarets hundskolas verksamhet
1981/82:1 med anledning av proposition 1980/81:203 om läroplan för den
1983/84:1 Bestämmelser som begränsar småhus- och lägenhetsägarnas uppgiftsoch avgiftsskyldighet (prop. 1982/83:177)
1985/86:1 Åtgärder mot våldsskildringar i videogram m. m. 1985/86
2013/14:SD2 Ersättningsnämndens uppdrag
1971:2 om konstitutionell prövning av Sveriges anslutning till EEC.
1972:2 om ändrade regler för valbarhet till fastighetsnämnd och byggnadsnämnd.
1973:2 om intagande i riksdagens protokoll av visst skriftligt material.