Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2014
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2013/14:SD2 Ersättningsnämndens uppdrag
2014/15:2 Ny sexualbrottslagstiftning
1971:2 om konstitutionell prövning av Sveriges anslutning till EEC.
1972:2 om ändrade regler för valbarhet till fastighetsnämnd och byggnadsnämnd.
1973:2 om intagande i riksdagens protokoll av visst skriftligt material.
1974:2 om övergång till republik.
1975/76:2 med anledning av propositionen 1975:74 med förslag om grundutbildning av värnpliktig medicinalpersonal
1979/80:2 med anledning av propositionen 1978/79:213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen
1982/83:2 Ändring i utlänningslagen (1980:376), m. m. (prop. 1981/82:146)
2014/15:3 Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse
1971:3 om förbud mot kollektiv anslutning till politiskt parti.
1972:3 om stadgande i grundlag angående enskilds val av politisk partitillhörighet.
1973:3 om personlig frihet i fråga om partipolitisk tillhörighet och religiös samfundsanslutning.
1974:3 om förbud mot reklam från flygplan.
1975/76:3 med anledning av propositionen 1975:74 med förslag om grundutbildning av värnpliktig medicinalpersonal
1979/80:3 med anledning av propositionen 1978/79:115 om riktlinjer för energipolitiken
1982/83:3 Ändring i utlänningslagen (1980:376), m. m. (prop. 1981/82:146)
2014/15:4 Slopad karensdag för vissa lärarkategorier
1971:4 om förbud för riksdagsledamot att tala från manuskript.
1972:4 om ett valsystem som möjliggör personval.