Titel Dokumenttyp Datum
2001/02:Ub237 Södertörns högskola
2001/02:So531 Tillgänglighetsguide för handikappade
2015/16:778 Tillsynsavgifter för kommersiell service
2014/15:1054 Tillämpningen av växtskyddsregler
1996/97:N220 Varvsstöd
2002/03:Sk287 Villkoren för den svenska restaurangnäringen
2002/03:Ju309 Vänersborgs och Trollhättans tingsrätter
2001/02:Ju217 § 7-intyg
2003/04:So260 Åtgärder för att minska antalet aborter
2007/08:Sk320 Ökad trygghet vid skyddad identitet
2014/15:2047 Ökade kontakter med Turkiet
1971:1227 ! anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 22 med förslag till lag om ändring i lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring, m. m.
2003/04:L241 "Doggybag" på restaurang
2011/12:K324 "Du gamla, du fria" som Sveriges nationalsång
2004/05:Sf307 "Lex Linda"
2006/07:Sk318 "Lex Uggla"
2015/16:2442 "Partnering" inom livsmedelsupphandling
2004/05:Sf303 "Pensionsbeslut" under fängelse- och vårdtid
2015/16:2439 "Rural budgeting" för hela landets utveckling
1989/90:Bo560 ' 1989/90:Bo560