Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2013/14
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2003/04:L241 "Doggybag" på restaurang
2011/12:K324 "Du gamla, du fria" som Sveriges nationalsång
2004/05:Sf307 "Lex Linda"
2006/07:Sk318 "Lex Uggla"
2004/05:Sf303 "Pensionsbeslut" under fängelse- och vårdtid
1994/95:K311 020-linje till riksdagen
1996/97:K308 020-linje till riksdagen
1997/98:K248 020-linje till riksdagen
1991/92:K313 020-linjen till riksdagen
1999/2000:K307 020-nummer
1999/2000:K303 020-nummer till myndigheter
1993/94:K301 020-nummer till riksdagen
1990/91:K306 020-nummer till riksdagens växel
1996/97:K528 020-nummer till statliga myndigheter
2007/08:U376 10 procent av biståndet till SRHR
2009/10:U304 10 procent av biståndet till SRHR
2007/08:N204 10-megawattsgränsen för vindbruk
1991/92:Ub301 10-årig skolplikt
2013/14:N352 100 procent förnybar energi
2012/13:N300 100 procent förnybart