Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2014
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1971:1288 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 28 med förslag till förordning om annonsskatt.
1971:1291 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet.
1971:1304 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet.
1971:1310 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 47 angående statligt
1971:1311 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 56 angående förbättrad samhällsinformation.
1971:1317 i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet.
1971:1321 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet.
1971:1324 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet.
1971:1330 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet.
1971:1333 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 29 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet.
1971:1381 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 74 angående stöd till jordbruket i norra Sverige, m. m.
1971:1403 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 61 med förslag till livsmedelslag m. m.
1971:1471 i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 109 med förslag till lag om ändring i vapenförordningen (1949: 340), m. m.
1971:14 om utredning av formerna för revisorsuuktorisationen.
1971:3 om förbud mot kollektiv anslutning till politiskt parti.
1971:4 om förbud för riksdagsledamot att tala från manuskript.
1971:5 om skyldighet för kommunstyrelse att redovisa icke slutbehandlade motioner.
1971:6 om ändring av valbarhetsbestämmelserna för ledamot av byggnads- och fastighetsnämnd.
1971:7 angående utlandsvenska sjömäns rösträtt.
1971:8 angående förbättrad information om riksdagens arbete.