Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:FPM24 Meddelande om sammanlänkningsmål i elsektorn
2014/15:FPM23 Energiunionen
2014/15:FPM21 Grönbok om en kapitalmarknadsunion
2014/15:FPM20 Förordning om handel med sälprodukter
2014/15:FPM19 Meddelande om hållbar utvecklingsfinansiering
2014/15:FPM18 Förslag till förordning om Europeiska fonden för stategiska investeringar
2014/15:FPM17 Kommissionens årliga tillväxtrapport 2015
2014/15:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2015
2014/15:FPM15 Förordning om harmoniserade index för konsumentpriser
2014/15:FPM14 Förordning om systemet för egna medel
2014/15:FPM13 Meddelande om en investeringsplan för Europa
2014/15:FPM12 Rådsbeslut om att ingå Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning
2014/15:FPM11 Meddelande om europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott
2014/15:FPM5 Förordning om avgaskrav och typgodkännande för motorer i arbetsmaskiner
2014/15:FPM10 Meddelande om inre marknaden för energi
2014/15:FPM9 Förordning om flerartsplan för Östersjön
2014/15:FPM8 Återtagandeavtal mellan EU och Tunisien
2014/15:FPM7 Meddelande om energieffektivisering
2014/15:FPM6 Viseringsförenklingsavtal mellan EU och Tunisien
2014:679 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i fråga om ett beslut som ska fattas av den gemensamma expertkommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar