Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

På grund av tekniskt fel så är det sedan den 30 oktober 2014 stopp på publicering av nya EU-förslag.

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:FPM15 Kommissionens paket med förslag om uppföljning av rapporten Färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen
2015/16:FPM14 Samarbete med AVS-länderna efter Cotonou-avtalet
2015/16:FPM13 Meddelande om världstoppmötet om humanitära frågor
2015/16:FPM12 Förordning om ändring av förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
2015/16:FPM11 Förordning om värdepapperisering
2015/16:FPM10 Handlingplan kapitalmarknadsunion
2015/16:FPM9 Hanteringen av flyktingkrisen: omedelbara operativa, finansiella och rättsliga åtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan
2015/16:FPM8 Rådsrekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden
2015/16:FPM7 EU:s externa agerande för att bemöta flyktingkrisen i Europa
2015/16:FPM6 Förordning om gemensam lista för säkra ursprungsländer
2015/16:FPM5 Kommissionens meddelande om EU:s handlingsplan för återvändande
2015/16:FPM4 Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern
2015/16:FPM3 Förordning om att etablera permanent mekanism för omfördelning av personer i behov av skydd
2015/16:FPM2 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2016
2015/16:FPM1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland
2014/15:FPM48 Meddelande om en rättvis och effektiv företagsbeskattning i EU
2014/15:FPM47 Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket
2014/15:FPM46 Revidering av EU:s ramverk för energimärkning
2014/15:FPM45 Samråd om ny energimarknadsmodell och meddelande om konsumenter på energimarknaderna
2014/15:FPM44 Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union