Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

På grund av tekniskt fel så är det sedan den 30 oktober 2014 stopp på publicering av nya EU-förslag.

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:FPM2 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2016
2015/16:FPM1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland
2014/15:FPM48 Meddelande om en rättvis och effektiv företagsbeskattning i EU
2014/15:FPM47 Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket
2014/15:FPM46 Revidering av EU:s ramverk för energimärkning
2014/15:FPM45 Samråd om ny energimarknadsmodell och meddelande om konsumenter på energimarknaderna
2014/15:FPM44 Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union
2014/15:FPM43 Avtal om strategiskt partnerskap mellan EU och Kanada
2014/15:FPM42 Rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror
2014/15:FPM41 Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland
2014/15:FPM40 EU-handlingsplan mot människosmuggling
2014/15:FPM39 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
2014/15:FPM38 Rapport om tillståndet i naturen
2014/15:FPM37 Meddelande om bättre lagstiftning för bättre resultat - en EU-agenda
2014/15:FPM36 En europeisk migrationsagenda
2014/15:FPM35 En strategi för en inre digital marknad i Europa
2014/15:FPM34 Förslag till EU:s årsbudget för 2016
2014/15:FPM33 Europeiska säkerhetsagendan
2014/15:FPM32 Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet
2014/15:FPM31 Rapport om EU-rättens genomslag