Dokument & lagar (17 147 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:12 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12 Datum och tid: 2017-11-21 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information inför EPSCO-rådets möte den 7 december 2017 Sociala frågor Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet 2. Överläggning

2017-11-21 11:00:00

Betänkande 2017/18:SoU11

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Betänkande 2017/18:SoU11 (pdf, 367 kB)

Utskottsmöte 2017/18:11 Torsdag 2017-11-16 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11 Datum och tid: 2017-11-16 09:30 Plats: RÖ 4-43 (SfU:s sessionssal) 1. Information från RMV Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo informerar om medicinska åldersbestämningar och erfarenheten av dessa. OBS!

2017-11-16 09:30:00

Utskottsmöte 2017/18:10 Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10 Datum och tid: 2017-11-14 11:00 Plats: Skandiasalen (N3-04) 1. Information från Socialdepartementet m.fl. Uppföljande information när det gäller frågan om ensamkommande barn som skadar sig själva. 2. Justering

2017-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-09 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-11-09 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från utredningen Framtidens socialtjänst Särskilda utredaren Margareta Winberg informerar om utredningens arbete om en översyn av socialtjänsten. 2. Information

2017-11-09 09:30:00

Socialutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 09.30–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från utredningen Framtidens socialtjänst Särskilda utredaren Margareta Winberg med medarbetare informerade om utredningens arbete om en översyn av

2017-11-09

Omröstning 2017/18:SoU6 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016

Votering: betänkande 2017/18:SoU6 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016, förslagspunkt 1 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 73 1 0 9 SD 0 38 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 17 0 0 4 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 2 0 2 Totalt 259 41 0 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:30

Riksdagsskrivelse 2017/18:30 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU6 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:30 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:30 (pdf, 52 kB)

Utskottsmöte 2017/18:8 Tisdag 2017-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-11-07 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Försäkringskassan Generaldirektör Ann-Marie Begler informerar om assistansersättningen. 2. Justering av protokoll Prot. 2017/18:7 3. Kanslimeddelanden Förteckning

2017-11-07 10:00:00

Socialutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Ann-Marie Begler med medarbetare informerade i frågan om LSS. Deltagare se bilaga 2. § 2 Justering av

2017-11-07

Betänkande 2017/18:SoU6

Allmänna arvsfonden har använt sina pengar på ett sätt som går i linje med fondens syfte och regeringens prioriterade områden. Det anser regeringen i en skrivelse om fondens årliga redovisning som riksdagen har behandlat.

Syftet med Allmänna arvsfonden är att stötta ideella verksamheter som arbetar mot barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Fondens kapital består av arv från personer som inte har några släktingar som ärver dem.

Under 2016 kom det in cirka 630 miljoner till Allmänna arvsfonden. Det var en ökning med 106 miljoner kronor jämfört med 2015. Cirka 734 miljoner kronor fördelades under 2016, varav 71 procent gick till regionala och lokala projekt.

Riksdagen delar regeringens bedömning att pengarna fördelats på ett väl genomfört sätt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-10-26 Debatt: 2017-11-08 Beslut: 2017-11-08

Betänkande 2017/18:SoU6 (pdf, 311 kB) Webb-tv debatt om förslag: Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum och tid: 2017-10-26 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från SiS och SKL Generaldirektör Kent Ehliasson, SiS, och företrädare från SKL informerar om uppgifter i media angående förhållanden på SiS-hem. 2. Information

2017-10-26 09:30:00

Betänkande 2017/18:SoU10


Justering: 2017-12-05

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum och tid: 2017-10-24 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Stefan Lundgren presenterar granskningsrapporten Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19). 2.

2017-10-24 11:00:00

Yttrande 2017/18:SoU1y

Socialutskottets yttrande 2017/18:SoU1y Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt

2017-10-24

Yttrande 2017/18:SoU1y (pdf, 142 kB)

Socialutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-24 TID 11.00–12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. § 2 Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y) Utskottet

2017-10-24

Proposition 2017/18:29

Regeringens proposition 2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar Prop. till Sverige 2017/18:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2017 Ylva Johansson Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2017/18:SoU10
Sista motionsdag: 2017-11-08

Proposition 2017/18:29 (pdf, 458 kB)

Betänkande 2017/18:SoU16


Beredning: 2018-03-22 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:SoU15


Beredning: 2018-03-20 Justering: 2018-04-17

Betänkande 2017/18:SoU14


Beredning: 2018-02-15 Justering: 2018-03-13