Dokument & lagar (11 677 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11 Datum och tid: 2017-11-28 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Kapitaltillskott till Postnord AB (NU3y) Justering Prop. 2017/18:39 Föredragande: FJ 3. Anmälan av inko mna skrivelser Föredragande:

2017-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10 Datum och tid: 2017-11-23 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, om förslaget till en digital portal. 3.

2017-11-23 10:00:00

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 5 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 35 0 0 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 3 Totalt 268 17 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 4 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 2 19 M 0 69 0 14 SD 0 0 35 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 132 115 38 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 69 0 14 SD 0 0 35 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 134 115 36 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 11 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 0 0 35 11 MP 20 0 1 4 C 17 0 0 5 V 1 18 0 2 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 230 18 37 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 10 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 35 0 0 11 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 3 Totalt 271 14 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:67

Riksdagsskrivelse 2017/18:67 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:67 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:67 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2017/18:NU10


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:NU4

Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen.

  • En redogörelse över hur det föregående verksamhetsåret såg ut för företag som ägs av staten.
  • En skrivelse om Riksrevisionens rapport om de bolag staten äger.

I skrivelsen om de statligt ägda företagens verksamhetsår redogör regeringen för utvecklingen i bolagen. Regeringen konstaterar bland annat att det är viktigt att kontinuerligt se över vilka bolag staten äger och varför staten äger dem. Det är något som även Riksrevisionen kommer fram till i sin granskning av hur regeringen arbetar med att förvalta de statligt ägda bolagen.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att regeringen intensifierar arbetet med att implementera organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer. De handlar om att utvärdera och informera om vad syftet är med att äga varje enskilt bolag som staten äger.

Regeringen håller med om att det är viktigt med kontinuerlig utvärdering, men menar också att de i princip redan följer riktlinjerna. Riksdagen la skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2017/18 som rör statliga företag.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 13
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-23 Beslut: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:NU4 (pdf, 682 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statliga företag

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-11-16 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, om förslaget om åtgärder mot geoblockering. 3.

2017-11-16 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017–11–16 TID 10.00–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Oscar Stenström,

2017-11-16

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-11-09 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-11-09 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Winnet Sverige Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare Carina Larusson, ledamot Richard Granberg och verksamhetsledare

2017-11-09 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017–11–09 TID 10.00–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. 2 Information från Winnet Sverige Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare

2017-11-09

Betänkande 2017/18:NU9


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum och tid: 2017-11-07 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statsrådet Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, lämnar information inför allmänna rådet (GAC) den 15 november. 3.

2017-11-07 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017–11–07 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Information från regeringen Statsrådet Sven-Erik Bucht och politisk sakkunniga Annika

2017-11-07

Yttrande 2017/18:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU2y Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge näringsutskottet till­fälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:210 Ekonomiskt part­nerskaps­avtal mellan Europeiska unionen

2017-10-30

Yttrande 2017/18:NU2y (pdf, 150 kB)

Yttrande 2017/18:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan

2017-10-27

Yttrande 2017/18:NU1y (pdf, 160 kB)

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum och tid: 2017-10-26 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar a) information om aktuella handelspolitiska

2017-10-26 10:00:00