Dokument & lagar (16 975 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:47 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:47 Datum och tid: 2018-04-24 11:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Fri- och rättigheter, m.m. KU34 Justering Motioner Föredragande:

2018-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:46 Måndag 2018-04-23 kl. 12:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:46 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:46 Datum och tid: 2018-04-23 12:30 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild föredragningslista

2018-04-23 12:30:00

Utskottsmöte 2017/18:45 Torsdag 2018-04-19 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:45 Datum och tid: 2018-04-19 08:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess KU40 Fråga om att ge andra utskott tillfälle att yttra sig över prop.

2018-04-19 08:00:00

Yttrande 2017/18:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2017/18:KU4y Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet ny säkerhetsskyddslag Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 22 mars 2018 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet

2018-04-18

Yttrande 2017/18:KU4y (pdf, 152 kB)

Omröstning 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning

Votering: betänkande 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 2 Offentlig förvaltning Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 4 28 0 10 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 0 4 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning

Votering: betänkande 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 10 Offentlig förvaltning Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU36 Författningsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:KU36 Författningsfrågor, förslagspunkt 8 Författningsfrågor Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 1 18 M 0 1 72 10 SD 33 0 0 9 MP 21 0 1 3 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 0 15

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU36 Författningsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:KU36 Författningsfrågor, förslagspunkt 7 Författningsfrågor Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU36 Författningsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:KU36 Författningsfrågor, förslagspunkt 28 Författningsfrågor Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 10 SD 33 0 0 9 MP 21 0 0 4 C 1 17 0 4 V 17 1 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU36 Författningsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:KU36 Författningsfrågor, förslagspunkt 12 Författningsfrågor Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU36 Författningsfrågor

Votering: betänkande 2017/18:KU36 Författningsfrågor, förslagspunkt 1 Författningsfrågor Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 1 17 M 73 0 0 10 SD 0 0 33 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 12 3

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag

Votering: betänkande 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag, förslagspunkt 4 Ny dataskyddslag Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0

2018-04-18

Omröstning 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag

Votering: betänkande 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag, förslagspunkt 3 Ny dataskyddslag Datum: 2018-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 10 SD 0 33 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:230

Riksdagsskrivelse 2017/18:230 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:229 till Justitiedepartementet

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:230 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:230 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:229

Riksdagsskrivelse 2017/18:229 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2017/18:230 till Finansdepartementet

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:229 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:229 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:228

Riksdagsskrivelse 2017/18:228 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU36 Författningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:228 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:228 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:227

Riksdagsskrivelse 2017/18:227 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU25 Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:227 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:227 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:226

Riksdagsskrivelse 2017/18:226 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU25 Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:226 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:226 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:225

Riksdagsskrivelse 2017/18:225 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU24 Anpassning av valdatabaslagen till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:225 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:225 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:224

Riksdagsskrivelse 2017/18:224 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:224 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:224 (pdf, 54 kB)