Dokument & lagar (14 164 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2017-11-21 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommissionens arbetsprogram för 2018 (KU3y) Justering KOM(2017) 650 Föredragande: KÖ 5. En

2017-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-11-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12 Datum och tid: 2017-11-16 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04 1. Forskarhearing om nya svenskar och demokratin Jacob Sohlberg, Göteborgs universitet Mikael Spång, Malmö högskola Johanna Rickne, Stockholms universitet 2.

2017-11-16 09:00:00

Omröstning 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Votering: betänkande 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, förslagspunkt 3 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 1 38 0 7 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 262 40 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess

Votering: betänkande 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess, förslagspunkt 1 Några frågor om offentlighet och sekretess Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 242 60 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess

Votering: betänkande 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess, förslagspunkt 4 Några frågor om offentlighet och sekretess Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 261 41 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:40

Riksdagsskrivelse 2017/18:40 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU9 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:40 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:40 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:39

Riksdagsskrivelse 2017/18:39 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:39 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:39 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:38

Riksdagsskrivelse 2017/18:38 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU4 Kriminalvårdssekretess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:38 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:38 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:37

Riksdagsskrivelse 2017/18:37 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:37 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:37 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:36

Riksdagsskrivelse 2017/18:36 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:36 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:36 (pdf, 55 kB)

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11 Datum och tid: 2017-11-14 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Tystnadsplikt i riksdagen Beredning och ev. beslut Föredragande: ACB 5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2017-11-14 11:00:00

Proposition 2017/18:43

Regeringens proposition 2017/18:43 Viss sekretess i mål enligt Prop. konkurrensskadelagen 2017/18:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I konkurrensskadelagen,

Sista motionsdag: 2017-11-29

Proposition 2017/18:43 (pdf, 256 kB)

Redogörelse 2017/18:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Redogörelse 2017/18:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017 2017/18 JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen...................................................... 12 1. Organisation .............................................................................. 12 2.

Sista motionsdag: 2017-11-29

Redogörelse 2017/18:JO1 (pdf, 3774 kB)

Betänkande 2017/18:KU35


Betänkande 2017/18:KU33


Betänkande 2017/18:KU31


Beredning: 2017-12-05 Justering: 2018-01-16

Betänkande 2017/18:KU19


Betänkande 2017/18:KU18


Beredning: 2017-11-30 Justering: 2017-12-19

Betänkande 2017/18:KU12


Beredning: 2017-11-23 Justering: 2017-12-14