Dokument & lagar (8 907 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-11-23 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-11-23 09:30 Plats: RÖ 7-35 Bilagor

2017-11-23 09:30:00

Betänkande 2017/18:KrU5


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:KrU4


Beredning: 2018-01-11 Justering: 2018-01-25

Betänkande 2017/18:KrU3


Beredning: 2018-03-08 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:KrU2


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2017/18:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum och tid: 2017-11-14 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:6 av den 9 november 2017 2. Rådsslutsatser om att främja tillgången till kultur via digitala medel Överläggning Kultur-

2017-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-11-09 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2017/18:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum och tid: 2017-11-09 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:5 av den 26 oktober 2017 2. Rådsslutsatser om tränarens roll i samhället Överläggning Statssekreterare Agneta

2017-11-09 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2017/18:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM Torsdag den 9 november 2017 TID Kl. 09.30–10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamoten Vasiliki Tsouplaki (V) fick närvara vid dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart

2017-11-09

Utskottsmöte 2017/18:5 Torsdag 2017-10-26 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2017/18:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5 Datum och tid: 2017-10-26 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:4 av den 24 oktober 2017 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) Proposition 2017/18:1

2017-10-26 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2017/18:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM Torsdagen den 26 oktober 2017 TID Kl. 9.30–9.35 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2017/18:4 av den 24 oktober 2017. § 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) Utskottet

2017-10-26

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2017/18:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4 Datum och tid: 2017-10-24 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:2 av den 19 oktober 2017 2. Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för 2018 (KrU1y) Justering Förslag

2017-10-24 11:00:00

Yttrande 2017/18:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2017/18:KrU1y Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor)

2017-10-24

Yttrande 2017/18:KrU1y (pdf, 142 kB)

Kulturutskottets protokoll 2017/18:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM Tisdagen den 24 oktober 2017 TID Kl. 11.00–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2017/18:3 av den 19 oktober 2017. § 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för

2017-10-24

Utskottsmöte 2017/18:3 Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2017/18:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3 Datum och tid: 2017-10-19 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:2 av den 26 september 2017 2. Information från Statskontoret Information om myndighetsanalys avseende Myndigheten

2017-10-19 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2017/18:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM Torsdagen den 19 oktober 2017 TID Kl. 9.30–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerade protokoll 2017/18:2 av den 26 september 2017. § 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Ann-Charlotte

2017-10-19

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) Ett smalare och ändamålsenligt public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Bild- och formkonstnärers villkor Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur enprocentsregeln kan spela en större roll i framtida byggnationer och investeringar samt vilka


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) Utbudet i Sveriges Radios P3 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en tredjedel av P3:s utbud bör vara riktat till äldre och att det bör göras till en del av ett villkor för finansieringen av Förvaltningsstiftelsen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) Ett starkare skydd av fornlämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska arkeologer kastar idag amulettringar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella


Utskottsberedning: KrU SkU

Motion 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 79 kB)