Dokument & lagar (10 883 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:18 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18 Datum och tid: 2018-01-23 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik Överläggning Statsrådet Ylva Johansson,

2018-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-01-18 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum och tid: 2018-01-18 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension (AU5) Beredning Prop. 2017/18:53 Föredragande: BL 2. Förslag till direktiv

2018-01-18 10:00:00

Omröstning 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 8 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2017-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 73 0 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 3 C 19 0 0 3 V 0 20 0 1 L 14 0 0 5 KD 16 0 0 0 - 2 0 0 3 Totalt 283 20 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-13

Omröstning 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 7 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2017-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 3 C 0 0 19 3 V 20 0 0 1 L 0 0 14 5 KD 0 0 16 0 - 1 1 0 3 Totalt 214 40 49 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-13

Omröstning 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 2 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2017-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 73 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 3 C 0 0 19 3 V 20 0 0 1 L 14 0 0 5 KD 16 0 0 0 - 2 0 0 3 Totalt 211 73 19 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-13

Omröstning 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 10 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2017-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 3 C 19 0 0 3 V 0 0 20 1 L 14 0 0 5 KD 16 0 0 0 - 1 1 0 3 Totalt 243 40 20 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-13

Omröstning 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2017-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 73 0 10 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 3 C 0 19 0 3 V 20 0 0 1 L 0 14 0 5 KD 0 16 0 0 - 2 0 0 3 Totalt 180 122 0 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-13

Omröstning 2017/18:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Votering: betänkande 2017/18:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Datum: 2017-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 0 73 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 3 C 0 0 19 3 V 20 0 0 1 L 0 0 14 5 KD 0 0 16 0 - 1 1 0 3 Totalt 141 40 122 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:117

Riksdagsskrivelse 2017/18:117 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 december 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-12-13

Riksdagsskrivelse 2017/18:117 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:117 (pdf, 52 kB)

Utskottsmöte 2017/18:16 Tisdag 2017-12-12 kl. 09:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum och tid: 2017-12-12 09:15 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från regeringen Statsrådet Ylva Johansson , Arbetsmarknadsdepartementet - Återrapport från Epsco-mötet

2017-12-12 09:15:00

Omröstning 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Votering: betänkande 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 2 1 66 14 SD 0 38 0 8 MP 21 0 0 3 C 0 0 17 5 V 16 0 0 5 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 1 1 0 3 Totalt 136 40 111 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2017-12-12 TID 09:15-09:46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:15. 2 EPSCO den 7 december 2017 Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet,

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:110

Riksdagsskrivelse 2017/18:110 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:110 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:110 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:109

Riksdagsskrivelse 2017/18:109 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:109 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:109 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:108

Riksdagsskrivelse 2017/18:108 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december

2017-12-12

Riksdagsskrivelse 2017/18:108 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:108 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2017/18:AU2

74,1 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Mest pengar, 22,7 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. 19,2 miljarder kronor går till lönebidrag, det statliga bolaget Samhall och andra insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser får 13,4 miljarder kronor och till nystartsjobb och yrkesintroduktionsutbildningar går 5,7 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:AU2 (pdf, 792 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utskottsmöte 2017/18:15 Torsdag 2017-12-07 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2017-12-07 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) Justering Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2017-12-07 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-12-07 TID 10:00-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:14. 2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) Utskottet fortsatte

2017-12-07

Betänkande 2017/18:AU4

Riksdagen sa nej till 78 motionsförslag från den allmänna motionstiden om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Skälen till det är bland annat att det redan pågår ett arbete inom flera av områdena. Motionerna handlar bland annat om stärkta drivkrafter för arbete, ett förlängt arbetsliv och Arbetsförmedlingen.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 18
Justering: 2017-12-07 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:AU4 (pdf, 614 kB)

Proposition 2017/18:56

Regeringens proposition 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade Prop. villkor för intjänande och bevarande av tjänste- 2017/18:56 pension Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:AU6
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:56 (pdf, 972 kB)