Dokument & lagar (72 träffar)

Betänkande 2008/09:UFöU1

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. För närvarande tjänstgör cirka 390 svenskar i ISAF. Styrkan beräknas bestå av cirka 500 personer under 2009. En större, permanent ökning av den svenska truppinsatsen utöver cirka 500 personer kan inte ske utan ett nytt beslut av riksdagen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2008-12-04 Justering: 2008-12-11 Debatt: 2008-12-18 Beslut: 2008-12-19

Betänkande 2008/09:UFöU1 (pdf, 813 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum 2008-12-09 Tid 11.00–12.30 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande O rdförande Göran Lennmarker (m) öppnade sammanträdet. § 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson och överstelöjtnant

2008-12-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum 2008-12-04 Tid 11.00–11.35 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Vice ordförande Anders Karlsson (s) öppnade sammanträdet. § 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:1 och

2008-12-04

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) mp022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att skicka fler soldater och militära rådgivare till Afghanistan. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:U11 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 65 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum 2008-12-02 Tid 13.25–14.45 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Vice ordförande Anders Karlsson (s) öppnade sammanträdet. Utskottet beslutade enhälligt med stöd av RO 4.12.2. att fortsätta

2008-12-02

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR) -s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2008/09:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2008/09:1 Konstituerande sammanträde Datum 2008-11-20 Tid 09.30–11.25 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Göran Lennmarker (m), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst,

2008-11-20

Proposition 2008/09:72

2008/09:72 och 2008. uppslutning. 2008. norra Kosovo. överskådlig engagemang. varje omgivning. fortsatt Kosovo ekonomisk säkerhetsstrukturerna. m.m. våldsanvändning. territorium. KFOR 1244 nationella säkerhetsråd. åren. FN:s förbandsinsatser.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:72 (pdf, 199 kB)

Proposition 2008/09:69

2008/09:69 evakueringsbehov. styrka. och oavsiktliga opiumodlingar. 2001/02. Afghanistan rättsväsendet. polissektorn. Afghanistan Unicef) koordinering. återuppbyggnad. armén civil stabila. säkerhetsstyrkan säkerhetsråd. långsiktigt andra 500 förbandsinsatser. truppinsatser (Nordatlantiska 20 november


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:69 (pdf, 249 kB)

Motion 2008/09:U223 av Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:U223 av Allan Widman (fp) Insatser i Afghanistan fp1284 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning av de svenska insatserna i Afghanistan. Motivering Sedan våren 2006 har Sverige ansvar för säkerhet och


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U223 av Allan Widman (fp) (doc, 40 kB)