Dokument & lagar (8 757 träffar)

Talarlista 2017/18:20180308

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 8 mars 2018 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad

2018-03-08

Talarlista 2017/18:20180308 (docx, 34 kB) Talarlista 2017/18:20180308 (pdf, 99 kB)

Talarlista 2017/18:20180307

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 7 mars 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Arbetsmarknadsutskottets

2018-03-07

Talarlista 2017/18:20180307 (docx, 35 kB) Talarlista 2017/18:20180307 (pdf, 107 kB)

Talarlista 2017/18:20180301

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 1 mars 2018 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Återrapportering från Europeiska

2018-03-01

Talarlista 2017/18:20180301 (docx, 36 kB) Talarlista 2017/18:20180301 (pdf, 109 kB)

Talarlista 2017/18:20180228

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 28 februari 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Utrikesutskottets

2018-02-28

Talarlista 2017/18:20180228 (docx, 37 kB) Talarlista 2017/18:20180228 (pdf, 112 kB)

Kallelse och föredragningslista 2017/18:24 EU-nämndens sammanträde 2018-02-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2017/18:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2018-02-23 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Västerlånggatan 1 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 22 januari 2018 Återrapport

2018-02-23

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 28 februari klockan

2018-02-22

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg M Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig

2018-02-22

Proposition 2017/18:102

Regeringens proposition 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt Prop. tillträde till skyddsobjekt 2017/18:102 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Peter Hultqvist Maria Hedegård Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen

Sista motionsdag: 2018-03-14

Proposition 2017/18:102 (pdf, 539 kB)

Proposition 2017/18:91

Regeringens proposition 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen Prop. 2017/18:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen har med stöd av 4 kap. 10 första stycket


Utskottsberedning: SoU
Sista motionsdag: 2018-03-14

Proposition 2017/18:91 (pdf, 705 kB)

Motion 2017/18:3991 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3991 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av skrivelse 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning

2018-02-21

Motion 2017/18:3991 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3991 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Kallelse och föredragningslista 2017/18:23 EU-nämndens sammanträde 2018-02-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2017/18:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2018-02-21 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen (N3). Obs! Entré från Västerlånggatan 1 Föredragningslista Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information inför informellt

2018-02-21

Interpellation 2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellation 2017/18:390 Kollektivavtal vid upphandling av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I maj 2017 antogs proposition 2016/17:163 om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. De nya reglerna innebär enligt min mening inte att det är tillåtet att ställa krav på att den upphandlade leverantören

Inlämnad: 2018-02-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det planeras nu en statsstödd satsning på satellituppskjutning från Esrange, har närings- och innovationsministern meddelat. Detta sker i samband med upprättandet av en svensk nationell

Inlämnad: 2018-02-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 89 kB)

Redogörelse 2017/18:RS1

Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017

2018-02-21

Framställning 2017/18:RB3

Framställning till riksdagen 2017/18:RB3 Ökad kostnadstäckning till Ekonomipriset Sammanfattning Sveriges riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Ekonomipriset, inrättades 1968 i samband med att Riksbanken fyllde 300 år. Av donationsbrevet framgår att Riksbanken förutom prisbeloppet ska utge

2018-02-21

Framställning 2017/18:RB3 (pdf, 180 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:778 av Camilla Waltersson Grönvall M Tydliga nationella riktlinjer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att minska antalet patienter som riskerar att drabbas av hypotermi i samband med operation till följd av brister i efterlevnad och implementering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01062/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:777 av Camilla Waltersson Grönwall M Kunskap om organdonationer Camilla Waltersson Grönwall har frågat mig på vilket sätt jag ämnar säkerställa att Socialstyrelsens regelverk efterlevs av vårdgivarna och därmed säkerställa att färre

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01032/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:776 av Saila Quicklund M Åtgärder mot de växande köerna inom BUP Saila Quicklund har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att förbättra tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin. Andelen som upplever psykiska

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:775 av Sofia Fölster M Försäljning av snus på internet Sofia Fölster har frågat mig på vilka grunder jag menar att regeringens förslag om exponeringsförbud för snusförsäljning stärker folkhälsan. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar och hälften av alla

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/00562/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:771 av Christer Nylander L Basårsutbildningarnas fortlevnad Christer Nylander har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa basårsutbildningarnas fortlevnad vad gäller både finansiering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 90 kB)