Dokument & lagar - Riksdagen

Dokument & lagar (13 078 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03504/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé M Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att förändra sekretesslagstiftningen för att förbättra möjligheterna till

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1534 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 0 3502 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1534 av Margareta Cederfelt M Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att judiska föreningar ska kunna verka i Sverige och inte

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1534 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1532 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018 03501 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1532 av Anders Hansson M Räddningstjänstens situation Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder i syfte att säkerställa räddningstjänstens bemanning och kompetensen bland

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1532 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé M Stärkt vittnesskydd Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder i syfte att stärka vittnesskyddet och för att möjliggöra för så kallade kronvittnen. Det är av central betydelse för rättskipningen att parter och vittnen fritt och sanningsenligt kan

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1525 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1525 Hot och våld mot lantbrukare av Betty Malmberg M Betty Malmberg M har frågat mig om jag är beredd att se till att en särskild brottskod för djurrättsaktivism inrättas, eller om jag tänker vidta andra åtgärder för att skapa en tryggare situation för utsatta djurbönder. Ingen person i ett demokratiskt

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1525 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1510 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1510 av Tomas Tobé M Hemliga tvångsmedel Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att sänka gränsen för hemliga tvångsmedel och på så sätt skapa bättre verktyg för polisen att bekämpa grov brottslighet. De nuvarande reglerna kring hemliga tvångsmedel är utarbetade över lång

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1510 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1509 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1509 av Tomas Tobé M Sänkt gräns för obligatorisk häktning Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att sänka gränsen för obligatorisk häktning. Sedan lång tid tillbaka finns en presumtion för häktning vid allvarlig brottslighet. Att det föreligger en presumtion för häktning

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1509 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1508 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03456 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till r iksdagen Svar på fråga 2017/18:1508 av Tomas Tobé M Vistelseförbud en ny form av påföljd Tomas Tobé har frågat mig om jag avser se över möjligheterna att införa en bestämmelse om vistelseförbud i Sverige. Att bekämpa den grova brottsligheten

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1508 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 63 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03455/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1507 av Tomas Tobé M En särskild straffskärpningsgrund för gängrelaterad brottslighet Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se över möjligheterna att införa en särskild straffskärpningsgrund

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1501 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03452 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1501 av Tomas Tobé M Ett nationellt exitprogram för kriminella Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att bygga upp ett nationellt exitprogram för gängmedlemmar. Att bekämpa gängbrottsligheten

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1501 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1500 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03451/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1500 av Tomas Tobé M Straffen för narkotikaförsäljning Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skärpa straffen för narkotikaförsäljning. Att motverka förekomsten av narkotika är

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1500 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1499 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03450/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1499 av Tomas Tobé M Åtgärder för barn och unga som rekryteras till kriminella gäng Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Kriminalvården istället för kommunerna får ansvar för

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1499 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1493 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03468 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1493 av Roger Haddad L Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen Mot bakgrund av att Roger Haddad anser att det saknas en generell och systematisk kvalitetsutvärderingsmodell för polisutbildningen

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1493 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1489 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1489 av Jasenko Omanovic S Bekämpning av oseriösa fiberleverantörer Jasenko Omanovic har frågat mig vad jag och regeringen kan göra för att skydda medborgare från oseriösa internetleverantörer som inte levererar vad de har lovat till sina kunder. Det är viktigt att utbyggnaden av snabbt bredband kan

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Jasenko Omanovic (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1489 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:1574 Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör enligt Säkerhetspolisen det största hotet mot vår demokrati. Även hotet från de extra extremistiska miljöerna hotar vår yttrandefrihet,

Inlämnad: 2018-07-12 Svarsdatum: 2018-08-16 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad (L) (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01867/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther KD Rättsosäkra tillståndsförfaranden Penilla Gunther har frågat samordnings- och energiministern Ibrahim Baylan vad han avser att göra för att tillse att tillståndsgivningsprocesserna är rättssäkra.

Svarsdatum: 2018-07-11 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson (C)

Fråga 2017/18:1573 Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jag föreslår i en annan fråga att regeringen snarast agerar för att tillsätta en krisgrupp och genast vidtar åtgärder så att EU:s regelverk på grund av den extrema torkan inte drabbar bönderna

Inlämnad: 2018-07-11 Svarsdatum: 2018-08-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson (C)

Fråga 2017/18:1572 Den extrema torkans effekter för lantbruket av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Årets torka är extrem. Beten och vallar bränns ned, vårsäden likaså, och svår foderbrist väntar. Väderprognoserna har inget regn i sikte på ytterligare tio dagar från i dag, den 6 juli 2018, och danska

Inlämnad: 2018-07-11 Svarsdatum: 2018-08-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson (KD)

Fråga 2017/18:1571 Krisen för svenska bönderna av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det är kris bland uppländska bönder. Fodret räcker inte till och slaktköerna växer. Om regeringen inte agerar nu kommer vi bönder att tvingas nödslakta djur. Allt medan det importerade köttet fortsatt importeras i stora

Inlämnad: 2018-07-11 Svarsdatum: 2018-08-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 88 kB)

Proposition 2017/18:281

Regeringens proposition 2017/18:281 Några frågor om tillämpning av Prop. offentlighetsprincipen 2017/18:281 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 5 juli 2018 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås

Sista motionsdag: 2018-10-10

Proposition 2017/18:281 (pdf, 322 kB)