Dokument & lagar (8 761 träffar)

Betänkande 2017/18:KU45


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:KU44


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:KU43


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:KU42


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-15 Debatt: 2018-05-22 Beslut: 2018-05-23

Betänkande 2017/18:KU41


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-17 Debatt: 2018-05-24 Beslut: 2018-05-24

Betänkande 2017/18:KU40


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:KU39


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-22 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30

Betänkande 2017/18:KU30


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-15 Debatt: 2018-05-22 Beslut: 2018-05-23

Betänkande 2017/18:KU26


Beredning: 2018-03-22 Justering: 2018-04-19 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:KU25


Beredning: 2018-03-20 Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:KU24


Beredning: 2018-03-22 Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:KU23


Beredning: 2018-03-20 Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:KU22


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-24 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30

Betänkande 2017/18:KU21


Beredning: 2018-03-15 Justering: 2018-05-22 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30

Betänkande 2017/18:KU20


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:KU16


Beredning: 2018-03-13 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:KU15


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22 Debatt: 2018-04-11 Beslut: 2018-04-11

Betänkande 2017/18:CU11

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:CU11 (pdf, 952 kB)

Utlåtande 2017/18:AU11

Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Utskottet anser att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Utlåtande 2017/18:AU11 (pdf, 304 kB)

Betänkande 2017/18:AU6

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:AU6 (pdf, 809 kB)