Dokument & lagar (110 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:111

sou 2017 111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård Betänkande av Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:111 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2018-01-12

Statens offentliga utredningar 2017:111 (pdf, 3008 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:110

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Hinder och möjligheter Slutbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Stockholm 2017 SOU 2017:110 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2018-01-11

Statens offentliga utredningar 2017:110 (pdf, 1677 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:115

sou 2017 115 Att främja gröna obligationer Betänkande av Utredningen om gröna obligationer Stockholm 2017 SOU 2017:115 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress:

2018-01-10

Statens offentliga utredningar 2017:115 (pdf, 4117 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:114 Slutbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

sou 2017 114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen Slutbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Stockholm 2017 SOU 2017:114 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2018-01-01

Statens offentliga utredningar 2017:114 Slutbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (pdf, 3268 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:108

sou 2017 108 Lån och garantier för fler bostäder Betänkande av Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering Stockholm 2017 SOU 2017:108 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:108 (pdf, 4625 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:107

sou 2017 107 Slutrapport från Sverigeförhandlingen Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge Slutrapport från Sverigeförhandlingen Stockholm 2017 SOU 2017:107 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:107 (pdf, 3366 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:106

Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen Delrapport från Sverigeförhandlingen Stockholm 2017 SOU 2017:105 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:106 (pdf, 1066 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:105

Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen Delrapport från Sverigeförhandlingen Stockholm 2017 SOU 2017:105 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:105 (pdf, 1066 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:103

sou 2017 103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU Betänkande av Utredningen om lagliga asylvägar Stockholm 2017 SOU 2017:103 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-19

Statens offentliga utredningar 2017:103 (pdf, 1588 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:101

sou 2017 101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen Slutbetänkande av Utredningen om en modern föräldraförsäkring Stockholm 2017 SOU 2017:101 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-12-18

Statens offentliga utredningar 2017:101 (pdf, 6476 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:109

Servicekontor i ny regim Delbetänkande av Servicekontorsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:109 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-15

Statens offentliga utredningar 2017:109 (pdf, 1911 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:104

sou 2017 104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård Betänkande av Utredningen om översyn av etikprövningen Stockholm 2017 SOU 2017:104 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-12-15

Statens offentliga utredningar 2017:104 (pdf, 2347 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:102

sou 2017 102 Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel Betänkande av Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten Stockholm 2017 SOU 2017:102 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2017-12-15

Statens offentliga utredningar 2017:102 (pdf, 5405 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:100

sou 2017 100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov Betänkande av Beslagsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:100 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-12

Statens offentliga utredningar 2017:100 (pdf, 4285 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:97

sou 2017 97 Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling Betänkande av Totalförsvarsdatautredningen Stockholm 2017 SOU 2017:97 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-12-08

Statens offentliga utredningar 2017:97 (pdf, 1681 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:99

sou 2017 99 Effektivare energianvändning Betänkande av Utredningen om energisparlån Stockholm 2017 SOU 2017:99 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-07

Statens offentliga utredningar 2017:99 (pdf, 4222 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:98

sou 2017 98 Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 SOU 2017:98 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-12-05

Statens offentliga utredningar 2017:98 (pdf, 2036 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:96

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM STARKARE SKYDD MOT BARNÄKTENSKAP, TVÅNGSÄKTENSKAP OCH BROTT MED HEDERSMOTIV SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap Delbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap,

2017-12-05

Statens offentliga utredningar 2017:96 (pdf, 924 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:95

sou 2017 95 Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring Betänkande av Utredningen Sveriges besöksnäring Stockholm 2017 SOU 2017:95 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-12-05

Statens offentliga utredningar 2017:95 (pdf, 3735 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:94

sou 2017 94 Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna Betänkande av Utredningen om beräkning av skattetillägg Stockholm 2017 SOU 2017:94 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-11-30

Statens offentliga utredningar 2017:94 (pdf, 4663 kB)