Dokument & lagar (7 856 träffar)

Talarlista 2017/18:20180228

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 28 februari 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Utrikesutskottets

2018-02-28

Talarlista 2017/18:20180228 (docx, 34 kB) Talarlista 2017/18:20180228 (pdf, 98 kB)

Talarlista 2017/18:20180214

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 14 februari 2018 Kl. 09.00 Utrikespolitisk debatt Nr Utrikespolitisk debatt Debattregler Den utrikespolitiska

2018-02-14

Talarlista 2017/18:20180214 (docx, 40 kB) Talarlista 2017/18:20180214 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2017/18:20180131

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 31 januari 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets

2018-01-31

Talarlista 2017/18:20180131 (docx, 35 kB) Talarlista 2017/18:20180131 (pdf, 102 kB)

Kallelse och föredragningslista 2017/18:20 EU-nämndens sammanträde 2018-01-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2017/18:20 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2018-01-26 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Västerlånggatan 1. Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 11-12 december 2017 Information

2018-01-26

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2017/18:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20 Datum och tid: 2018-01-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisorerna Helena Lindberg och Stefan Lundgren med medarbetare p r esenterar granskningsrapporterna RiR

2018-01-25 10:30:00

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2017/18:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25 Datum och tid: 2018-01-25 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket - RiR2017:32 Information Riksrevisor Ingvar Mattson KL. 11.00 2. Kommissionens förslag till nytt regelverk för värdepappersbolag Överläggning Finansmarknadsminister

2018-01-25 10:30:00

Utskottsmöte 2017/18:15 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2018-01-25 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Vissa elmarknadsfrågor (NU9) Beredning Motioner Föredragande: FJ 2. Mineralpolitik (NU10) Beredning Motioner Föredragande: RB 3. Fråga om yttrande

2018-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14 Datum och tid: 2018-01-25 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU11) Beredning Skrivelse 2017/18:57 och motioner Föredragande:

2018-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2017/18:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18 Datum och tid: 2018-01-25 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information om den luftburna sjöräddningen Generaldirektör Peter Sandwall, Försvarsmakten Generaldirektör Katarina Norén, Sjöfartsverket 2. Justering av protokoll 3. Försvarspolitik

2018-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19 Datum och tid: 2018-01-25 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (AU6) Beredning Prop. 2017/18:56 Föredragande:

2018-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-01-25 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum och tid: 2018-01-25 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Presentation av rapporterna om Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre (PM 2017:2), Från medel till

2018-01-25 09:30:00

Utskottsmöte 2017/18:13 Torsdag 2018-01-25 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2018-01-25 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2017/18:12 av den 23 januari 2018 2. Idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2) Beredning Motioner Föredragningspromemoria Föredragande:

2018-01-25 09:30:00

Utskottsmöte 2017/18:24 Torsdag 2018-01-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24 Datum och tid: 2018-01-25 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11) Justering Redog. 2017/18:JO1

2018-01-25 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:15 Torsdag 2018-01-25 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2018-01-25 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd den 29 januari 2018 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Information om avslutat estniskt

2018-01-25 08:00:00

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 24 januari

2018-01-24

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg (M) Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda

2018-01-24

Talarlista 2017/18:20180124

Onsdagen den 24 januari 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 24 Försvarsutskottets betänkande FöU4 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 1 Allan Widman (L) 6 2 Pål Jonson (M) 8 3 Mikael Jansson

2018-01-24

Talarlista 2017/18:20180124 (docx, 39 kB) Talarlista 2017/18:20180124 (pdf, 105 kB)

Föredragningslista 2017/18:60

Föredragningslista 2017/18:60 Onsdagen den 24 januari 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Avsägelser 1 Kent Ekeroth (SD) som ledamot i justitieutskottet 2 Said Abdu (L) som ledamot i näringsutskottet och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet 3 Fredrik Malm (L) som

2018-01-24

Föredragningslista 2017/18:60 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2017/18:60 (pdf, 120 kB)

Utskottsmöte 2017/18:17 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2017/18:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum och tid: 2018-01-23 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Föredragning av promemorian: Kartläggning av insatser kring skolans arbete för att förebygga och hantera kränkningar som begås via nätet Forskningssekreteraren Lars

2018-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:19 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2017/18:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19 Datum och tid: 2018-01-23 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd Information T.f. enhetschef Tomas Wiklund, UD Pow Veckobrev 50 Veckobrev 51 Veckobrev 52 Veckobrev 1 Veckobrev 2 2. Justering

2018-01-23 11:00:00