Dokument & lagar (14 403 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM(2007) 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:80

Riksdagsskrivelse 2005/06 :80 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2007-05-09 13:41:01

Riksdagsskrivelse 2005/06:80 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:99

Riksdagsskrivelse 2005/06 :99 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU6 Statligt stöd för kvinnors organisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2007-05-09 13:40:31

Riksdagsskrivelse 2005/06:99 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:98

Riksdagsskrivelse 2005/06 :98 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU5 Fokus på film - en ny svensk filmpolitik får jag anmäla att riksdagen

2007-05-09 13:40:29

Riksdagsskrivelse 2005/06:98 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:97

Riksdagsskrivelse 2005/06 :97 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU11 Deklarationsombud m.m får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2007-05-09 13:40:28

Riksdagsskrivelse 2005/06:97 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:96

Riksdagsskrivelse 2005/06 :96 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU6 Leveranssäkra elnät får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2007-05-09 13:40:25

Riksdagsskrivelse 2005/06:96 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:95

Riksdagsskrivelse 2005/06 :95 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2007-05-09 13:40:24

Riksdagsskrivelse 2005/06:95 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:94

Riksdagsskrivelse 2005/06 :94 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU7 EU:s insolvensreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2007-05-09 13:40:22

Riksdagsskrivelse 2005/06:94 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:93

Riksdagsskrivelse 2005/06 :93 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU7 EU:s insolvensreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2007-05-09 13:40:20

Riksdagsskrivelse 2005/06:93 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:92

Riksdagsskrivelse 2005/06 :92 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU7 Nya regler för tjänstepensionsinstitut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2007-05-09 13:40:18

Riksdagsskrivelse 2005/06:92 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:91

Riksdagsskrivelse 2005/06 :91 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) får jag

2007-05-09 13:40:15

Riksdagsskrivelse 2005/06:91 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:90

Riksdagsskrivelse 2005/06 :90 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

2007-05-09 13:40:13

Riksdagsskrivelse 2005/06:90 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:9

Riksdagsskrivelse 2005/0 6:9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU3 Ändring i upphovsrättslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2007-05-09 13:40:11

Riksdagsskrivelse 2005/06:9 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:89

Riksdagsskrivelse 2005/06 :89 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik får jag anmäla att riksdagen

2007-05-09 13:40:10

Riksdagsskrivelse 2005/06:89 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:88

Riksdagsskrivelse 2005/06 :88 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen

2007-05-09 13:40:08

Riksdagsskrivelse 2005/06:88 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:87

Riksdagsskrivelse 2005/06 :87 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får

2007-05-09 13:40:06

Riksdagsskrivelse 2005/06:87 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:86

Riksdagsskrivelse 2005/06 :86 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen

2007-05-09 13:40:04

Riksdagsskrivelse 2005/06:86 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:85

Riksdagsskrivelse 2005/06 :85 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag

2007-05-09 13:40:02

Riksdagsskrivelse 2005/06:85 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:84

Riksdagsskrivelse 2005/06 :84 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen

2007-05-09 13:40:01

Riksdagsskrivelse 2005/06:84 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:83

Riksdagsskrivelse 2005/06 :83 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

2007-05-09 13:39:59

Riksdagsskrivelse 2005/06:83 (doc, 25 kB)