Dokument & lagar - Riksdagen

Dokument & lagar (17 968 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-08-21 kl. 13:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38 Datum och tid: 2018-08-21 13:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information med anledning av torkan sommaren 2018, konsekvenser för lantbruk och skogsbruk Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2.

2018-08-21 13:00:00

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Torsdag 30 augusti klockan

2018-08-19

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg M Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig

2018-08-19

Skriftlig fråga 2017/18:1617 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2017/18:1617 Stöd till demokratin i Gambia av Birgitta Ohlsson L till Utrikesminister Margot Wallström S I världspolitikens hetluft koncentreras insatser ofta till att släcka pågående bränder och akut förhindra dem som är på väg att flamma upp. Men det finns också släckta bränder som när elden väl har falnat glöms

Inlämnad: 2018-08-16 Svarsdatum: 2018-08-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1617 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad (L)

Fråga 2017/18:1616 Dömda som begår nya brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff av Roger Haddad L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Nyligen uppmärksammade tidningen Aftonbladet att en person som misstänks för brott, i detta fall bilbränderna i Göteborg nyligen, så sent som i juli dömts för andra

Inlämnad: 2018-08-16 Svarsdatum: 2018-08-31 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad (L) (pdf, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1605 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på fråga 2017/18:1605 av Margareta Cederfelt M Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att uttala mig emot Azerbajdzjans övergrepp gentemot hbtq-personer och verka för att de frisläpps. Azerbajdzjan fortsätter att uppvisa allvarliga brister vad gäller respekten

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1605 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1600 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03905/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1600 av Lars Beckman M Utländska bärplockarläger och rådande eldningsförbud Lars Beckman har frågat mig om jag, mot bakgrund av situationen i bland annat Söderhamn och Ljusdal, bedömer att ytterligare åtgärder

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1600 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1599 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03900/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1599 av Erik Andersson M Återvändande av marockanska medborgare utan asylskäl Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder som jag redan har vidtagit och vad jag avser göra framöver för att säkerställa att de

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Erik Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1599 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 04318 FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1598 av Bengt Eliasson L Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans Bengt Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillförsäkra att Försäkringskassans bedömningar

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1598 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1597 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03884/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1597 av Lotta Olsson M Nationell tillgång till helikopter vid skogsbrand Lotta Olsson M har frågat mig hur jag avser att se till att det finns nationell tillgång till helikoptrar när nästa stora skogsbrand bryter

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1597 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1595 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03867 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1595 av Maria Malmer Stenergard M Vapenlagen Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förtydliga lagstiftningen gällande utformningen av jaktgevär. Av 2 kap. 5 vapenlagen

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1595 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1589 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/ 02103/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1589 av Jörgen Warborn M Vinterns och framtidens energiförsörjning Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta på kort och lång sikt med anledning av Svenska kraftnäts senaste

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1589 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1588 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03821 Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1588 av Hans Wallmark M Uppföljning av MSB:s förslag om stärkt samhällsskydd och förbättrad krisberedskap Hans Wallmark har frågat mig om vilka förslag som regeringen har gått vidare med av dem som MSB presenterade för fyra år sedan i en rapport

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1588 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1580 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask M Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka rekryteringen av brandmän och deltidsbrandmän. Det är kommunen som ansvarar för rekrytering av personal till den kommunala räddningstjänsten. Flera kommuner

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1580 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1579 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03771/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1579 av Beatrice Ask M Brandbekämpning med flyg Beatrice Ask har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen förbereder för att säkerställa att skogsbränder i Sverige kan bekämpas med hjälp av svensk flygkapacitet.

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1579 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1578 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1578 av Beatrice Ask M Tillgången till brandbekämpningsmaterial Beatrice Ask har mot bakgrund av räddningsinsatserna avseende sommarens skogsbränder frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att räddningsarbetet inte blir lidande på grund av materialbrist och för att återställandet

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1578 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1574 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03748 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad L Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism Roger Haddad har frågat mig varför regeringen drog in stödet till stödtelefonen som är den enda nationella linjen för anhöriga. Det är

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1574 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1570 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03724-POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1570 av Roger Haddad L Återvändare från Islamiska staten Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att kända återvändare från Islamiska staten kan gå fria vid hemkomst till

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1570 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1569 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03725/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1569 av Roger Haddad L Övergrepp i rättssak Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stärka skyddet för domare och andra inom rättsväsendet när det gäller övergrepp

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1569 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1568 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03721 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1568 av Sten Bergheden M Risken för skogsbränder Sten Bergheden har frågat statsrådet Sven-Erik Bucht vilka extraordinära insatser på grund av det extremt torra vädret som statsrådet gjort eller planerar att

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1568 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)