Dokument & lagar (346 träffar)

Motion 1993/94:So68 av Bo Holmberg (s)

Dokument saknas


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU32

Motion 1993/94:So67 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Dokument saknas


Utskottsberedning: --1993/94:SoU32

Betänkande 1993/94:SoU35


Justering: 1994-06-07

Betänkande 1993/94:SoU27


Justering: 1994-05-24 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:SoU34


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-05-20

Betänkande 1993/94:SoU32


Justering: 1994-05-19

Betänkande 1993/94:SoU28


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:SoU26


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:SoU24


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:SoU31


Justering: 1994-05-03 Debatt: 1994-05-18

Betänkande 1993/94:SoU25


Justering: 1994-05-03 Debatt: 1994-05-18

Motion 1993/94:So66 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So66 av Bo Holmberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. I proposition 1993/94:145 läggs fram förslag om att naprapater och ytterligare en grupp kiropraktorer skall kunna få legitimation för respektive yrke. Frågan


Utskottsberedning: ----1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. (v) med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. Regeringen har i propositionen lagt fram förslag om att naprapater och en grupp kiropraktorer skall kunna få legitimation för respektive yrke. Det är väl känt


Utskottsberedning: -1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So64 av Stig Bertilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So64 av Stig Bertilsson (m) med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. I propositionen föreslås legitimation för kiropraktorer med utbildning som i allt väsentligt överensstämmer med den nuvarande utbildningen vid Skandinaviska Chiropraktor


Utskottsberedning: -1993/94:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So63 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:So63 av Margitta Edgren (fp) med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Det kommunala betalningsansvaret Det är för mig ologiskt att ett absolut begrepp som ''medicinskt färdigbehandlad'' skall kopplas till en tidsfaktor (tre månader). Logiskt hade varit att betalningsansvaret


Utskottsberedning: --1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So62 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So62 av Bo Holmberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Bakgrund Dåvarande socialministern Sven Hulterström gav år 1989 en utredning -- Psykiatriutredningen -- i uppdrag att redovisa förslag till hur psykiskt långtidssjukas situation skall kunna


Utskottsberedning: ----------1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Vänsterpartiet har i sin motion om inriktningen av stödet till psykiskt handikappade (1993/94:So479) redovisat hur vi vill att insatserna för de psykiskt störda skall vara utformade. Vi


Utskottsberedning: -----------1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So60 av Birgit Henriksson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:So60 av Birgit Henriksson och Maud Ekendahl (m) med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor I propositionen 1993/94:218 föreslås att en försöksverksamhet med personligt ombud för personer med långvarig och allvarlig psykisk störning skall bedrivas under en treårsperiod.


Utskottsberedning: -1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:SoU29


Justering: 1994-04-26 Debatt: 1994-05-18