Dokument & lagar (215 träffar)

Betänkande 1993/94:LU34


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:LU32


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-07

Betänkande 1993/94:LU28


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-07

Betänkande 1993/94:LU38


Justering: 1994-05-24

Betänkande 1993/94:LU35


Justering: 1994-05-24

Betänkande 1993/94:LU31


Justering: 1994-05-24 Debatt: 1994-06-02

Betänkande 1993/94:LU29


Justering: 1994-05-17 Debatt: 1994-05-25

Betänkande 1993/94:LU37


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:LU36


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:LU33


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:LU30


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:LU26


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:LU23


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-05

Motion 1993/94:L17 av Lars Biörck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L17 av Lars Biörck m med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter Förslaget innebär att de ekonomiska villkoren för förtidsinlösen blir så ogynnsamma för låntagarna att denna möjlighet i realiteten omöjliggörs. Med nuvarande regler


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter I propositionen föreslås en ändring i konsumentkreditlagens bestämmelser om s.k. ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av lån med bunden ränta.


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L15 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L15 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen 1975:1385 m.m. Bakgrund I propositionen föreslås att aktiebolagsformen delas upp i två typer av aktiebolag, privata och publika aktiebolag. Endast de publika bolagen skall kunna vända sig till allmänheten


Utskottsberedning: --1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Den borgerliga regeringen försämrade 1992 lönegarantin genom att ersätta den dåvarande lagen om statlig lönegaranti vid konkurs med en ny lönegarantilag. Ersättning för fordringar


Utskottsberedning: ------1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Bestämmelserna om lönegaranti vid konkurs har utpräglad karaktär av social skyddslagstiftning. De har sitt ursprung i den starka förmånsrätt i konkurs som i handelsbalkens 17


Utskottsberedning: --1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:LU27


Justering: 1994-04-12 Debatt: 1994-04-27

Betänkande 1993/94:LU22


Justering: 1994-03-29 Debatt: 1994-04-20