Dokument & lagar (361 träffar)

Betänkande 1993/94:JoU32


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:JoU31


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:JoU30


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:JoU28


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-03

Betänkande 1993/94:JoU29


Justering: 1994-05-17 Debatt: 1994-06-02

Motion 1993/94:Jo73 av Karin Starrin och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo73 av Karin Starrin och Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Svenska sågverksindustrin domineras av mindre och medelstora företag ofta belägna i landets skogsbygder där


Utskottsberedning: -1993/94:JoU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:JoU27


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-26

Betänkande 1993/94:JoU25


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:JoU21


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-26

Betänkande 1993/94:JoU26


Justering: 1994-04-28 Debatt: 1994-05-18

Motion 1993/94:Jo72 av Sören Norrby (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo72 av Sören Norrby fp med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Inledning Genom propositionen ges bullerfrågorna för första gången en samlad politisk behandling i riksdagen, vilket hälsas med tillfredsställelse av oss som länge engagerat oss i dem. Buller är ju en


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo71 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo71 av Lennart Fridén m med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Det kan konstateras att det är en efterlängtad proposition, när regeringen nu lagt fram förslag om en handlingsplan mot buller. Vid en förfrågan som jag gjorde för några år sedan till miljö- och hälsoskyddsnämnder


Utskottsberedning: -1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo70 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo70 Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Bullret fortsätter Regeringens proposition är mycket väsen för ingenting. Regeringens proposition om buller ställer in sig i raden av miljöpropositioner som är tämligen meningslösa. Av de effektiva förslag


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo69 av Leo Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:215 Handlingsplan mot buller Buller i vissa fritidsmiljöer I propositionen redovisar regeringen förslag på åtgärder mot buller i fjällområden och skärgården m.m. utifrån regeringens skrivelse 1993/94:175. Regeringens förslag i


Utskottsberedning: --1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:JoU20


Justering: 1994-04-19

Motion 1993/94:Jo68 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo68 av Max Montalvo nyd med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd I propositionen föreslås att detta skydd utvidgas till att även omfatta livsvillkoren för växter och djur. Ny Demokrati anser att det är viktigt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo67 av Holger Gustafsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo67 av Holger Gustafsson kds med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Inledning Nyligen har allemansrätten förts in som en grundläggande rättighet i vår lands grundlag. Detta för att betona denna sedvanerätts djupa rötter och stora vikt för vårt land. Ett eventuellt medlemskap


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Regeringen har presenterat en proposition om förändrat strandskydd. Riksdagen skall ta ställning till ett förslag om ändring av strandskyddsbestämmelserna i Naturvårdslagen. Lagändringen innebär att strandskyddet


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo65 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo65 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd Försämra inte strandskyddet Vänsterpartiet behandlade i en riksdagsmotion från januari 1994 1993/94:Jo677 strandskyddet. Vi hänvisar till den för närmare information. Vi konstaterar nu att starka markägarintressen


Utskottsberedning: --1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation