Dokument & lagar (240 träffar)

Betänkande 1993/94:BoU21


Justering: 1994-05-21 Debatt: 1994-06-01

Betänkande 1993/94:BoU22


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-01

Betänkande 1993/94:BoU20


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-01

Betänkande 1993/94:BoU19


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-01

Betänkande 1993/94:BoU18


Justering: 1994-05-19 Debatt: 1994-06-01

Betänkande 1993/94:BoU25


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:BoU17


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-04

Betänkande 1993/94:BoU16


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-04

Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att regeringen ändå väljer att


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring (fp) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Den nu rådande ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna inom fastighetsbildningen och registreringen baseras på ett principbeslut


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo37 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo37 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I motion 1992/93:Bo237 framförde vi att Lantmäteriverket har dubbla roller som myndighet respektive konsultverksamhet och att Lantmäteriet


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo36 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo36 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I proposition 1993/94:214 föreslås en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Propositionen är av principiell natur


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo35 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo35 av Lennart Rohdin (fp) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Frågan om inskrivningsverksamheten vad gäller lagfarter och inteckningar m m har alltsedan början av 1970- talet diskuterats vad gäller den organisatoriska


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I regeringens proposition 1993/94:214 föreslås en sammanslagning av Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata till en myndighet. Uppdragsverksamheterna


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo33 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo33 av Hans Stenberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m. I denna motion föreslås att frågan om huvudmannaskap för fastighetsbildningen görs till föremål för förnyad utredning. I proposition 1993/94:214


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. (s) med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I proposition 1993/94:214 läggs förslag om ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet. Förslaget innebär bl.a. att Centralnämnden


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo31 av Jan Sandberg (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo31 av Jan Sandberg (m) med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I departementspromemorian Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. (Ds 1993:30) föreslogs att allmännyttans hyresledande roll inom bruksvärdessystemet skulle avskaffas. Skälet var att


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation