Dokument & lagar (72 träffar)

Yttrande 2009/10:SfU5y

2009/10:SfU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Socialförsäkringsutskottets yttrande 2009/10:SfU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över de delar av 2010 års ekonomiska vårproposition

2010-06-02

Yttrande 2009/10:SfU5y (pdf, 60 kB)

Yttrande 2009/10:AU5y

2009/10:AU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2009/10:AU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjligheten att avge yttrande över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100) och

2010-06-02

Yttrande 2009/10:AU5y (pdf, 107 kB)

Yttrande 2009/10:UU3y

2009/10:UU3y Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet Utrikesutskottets yttrande 2009/10:UU3y Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 18 maj 2010 (prot. 2009/10:33 § 5) att

2010-06-01

Yttrande 2009/10:UU3y (pdf, 28 kB)

Yttrande 2009/10:SkU3y

2009/10:SkU3y 2010 års ekonomiska vårproposition Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU3y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslagen i 2010 års ekonomiska vårproposition och motion Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s,

2010-06-01

Yttrande 2009/10:SkU3y (pdf, 224 kB)

Yttrande 2009/10:FöU2y

2009/10:FöU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Försvarsutskottets yttrande 2009/10:FöU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att ge samtliga utskott tillfälle att yttra sig över Vårtilläggsbudget för 2010 ( proposition 2009/10:99 ) och den tillhörande motionen

2010-06-01

Yttrande 2009/10:FöU2y (pdf, 42 kB)

Yttrande 2009/10:NU5y

2009/10:NU5y Den ekonomiska vårpropositionen Näringsutskottets yttrande 2009/10:NU5y Den ekonomiska vårpropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har gett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2009/10:100) och den tillhörande motionen. I detta yttrande

2010-05-31

Yttrande 2009/10:NU5y (pdf, 42 kB)

Yttrande 2009/10:FöU3y

2009/10:FöU3y Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet Försvarsutskottets yttrande 2009/10:FöU3y Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens handlingsplan för

2010-05-27

Yttrande 2009/10:FöU3y (pdf, 19 kB)

Yttrande 2009/10:CU5y

2009/10:CU5y Mark- och miljödomstolar Civilutskottets yttrande 2009/10:CU5y Mark- och miljödomstolar Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 18 maj att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar samt motion 2009/10:Ju15 som väckts

2010-05-27

Yttrande 2009/10:CU5y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2009/10:SoU5y

2009/10:SoU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100) och motion

2010-05-26

Yttrande 2009/10:SoU5y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2009/10:MJU4y

2009/10:MJU4y 2010 års ekonomiska vårproposition Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2009/10:MJU4y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet gav den 4 maj 2010 miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100)

2010-05-26

Yttrande 2009/10:MJU4y (pdf, 77 kB)

Yttrande 2009/10:KU8y

2009/10:KU8y Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU8y Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 13 april 2010 att bereda konstitutionsutskottet tillfälle

2010-05-26

Yttrande 2009/10:KU8y (pdf, 45 kB)

Yttrande 2009/10:TU5y

2009/10:TU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Trafikutskottets yttrande 2009/10:TU5y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 berett trafikutskottet tillfälle att senast den 25 maj 2010 yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100)

2010-05-25

Yttrande 2009/10:TU5y (pdf, 83 kB)

Yttrande 2009/10:TU4y

2009/10:TU4y Vårtilläggsbudget för 2010 Trafikutskottets yttrande 2009/10:TU4y Vårtilläggsbudget för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 25 maj 2010 yttra sig över Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99)

2010-05-25

Yttrande 2009/10:TU4y (pdf, 67 kB)

Yttrande 2009/10:CU4y

2009/10:CU4y 2010 års ekonomiska vårproposition Civilutskottets yttrande 2009/10:CU4y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition – proposition 2009/10:100 – med motion, i de delar som

2010-05-25

Yttrande 2009/10:CU4y (pdf, 48 kB)

Yttrande 2009/10:UbU2y

2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Utbildningsutskottets yttrande 2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99) samt motioner i de

2010-05-24

Yttrande 2009/10:UbU2y (pdf, 16 kB)

Yttrande 2009/10:UbU1y

2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 4 maj 2010 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100)

2010-05-21

Yttrande 2009/10:UbU1y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2009/10:MJU1y

2009/10:MJU1y Ersättning vid expropriation Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2009/10:MJU1y Ersättning vid expropriation Till civilutskottet Civilutskottet gav den 15 april 2010 miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:162 Ersättning vid expropriation och en

2010-05-21

Yttrande 2009/10:MJU1y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2009/10:KU9y

2009/10:KU9y Barn under 15 år som misstänks för brott Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU9y Barn under 15 år som misstänks för brott Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 18 maj 2010 beslutat att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:105 Barn under

2010-05-21

Yttrande 2009/10:KU9y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2009/10:FiU8y

2009/10:FiU8y Obligatoriskt överskottsmål Finansutskottets yttrande 2009/10:FiU8y Obligatoriskt överskottsmål Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att senast den 20 maj yttra sig över förslagspunkt 2 i vårpropositionen om ändring i lagen om statsbudgeten

2010-05-21

Yttrande 2009/10:FiU8y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2009/10:JuU6y

2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100)

2010-05-20

Yttrande 2009/10:JuU6y (pdf, 26 kB)
Paginering