Dokument & lagar (2 915 träffar)

Yttrande 2017/18:UbU7y

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet Dokumentet är inte publicerat

2018-04-20

Yttrande 2017/18:UbU5y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Dokumentet är inte publicerat

2018-04-20

Yttrande 2017/18:UbU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Dokumentet är inte publicerat

2018-04-20

Yttrande 2017/18:UbU8y

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder Dokumentet är inte publicerat

2018-04-20

Yttrande 2017/18:UbU6y

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden Dokumentet är inte publicerat

2018-04-20

Yttrande 2017/18:CU6y

Dokumentet är inte publicerat

2018-04-20

Yttrande 2017/18:MJU4y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Dokumentet är inte publicerat

2018-04-19

Yttrande 2017/18:CU4y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 15 mars 2018 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 och eventuella följdmotioner.

2018-04-19

Yttrande 2017/18:CU4y (pdf, 126 kB)

Yttrande 2017/18:SkU10y

Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU10y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har bett bl.a. skatteutskottet att senast den 26 april 2018 kl. 14.00 yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 och eventuella följdmotioner i de delar de berör

2018-04-18

Yttrande 2017/18:SkU10y (pdf, 156 kB)

Yttrande 2017/18:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2017/18:KU4y Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet ny säkerhetsskyddslag Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 22 mars 2018 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet

2018-04-18

Yttrande 2017/18:KU4y (pdf, 152 kB)

Yttrande 2017/18:SoU5y

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet Dokumentet är inte publicerat

2018-04-17

Yttrande 2017/18:SoU4y

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden Dokumentet är inte publicerat

2018-04-17

Yttrande 2017/18:NU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Dokumentet är inte publicerat

2018-04-16

Yttrande 2017/18:FöU8y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU8y Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet ny säkerhetsskyddslag Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 22 mars 2018 att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet ny säkerhetsskyddslag

2018-04-13

Yttrande 2017/18:FöU8y (pdf, 136 kB)

Yttrande 2017/18:KrU2y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Dokumentet är inte publicerat

2018-04-12

Yttrande 2017/18:JuU6y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Dokumentet är inte publicerat

2018-04-12

Yttrande 2017/18:SoU3y

Modernare adoptionsregler Dokumentet är inte publicerat

2018-04-10

Yttrande 2017/18:FöU9y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Dokumentet är inte publicerat

2018-04-06

Yttrande 2017/18:FöU6y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU6y Beredskapspolis Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 8 mars 2018 att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. L yrkande 11 och vad som anförs i motionen om att införa en beredskapspolis i de delar som berör

2018-03-28

Yttrande 2017/18:FöU6y (pdf, 139 kB)

Yttrande 2017/18:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2017/18:SoU2y Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 8 mars 2018 att ge socialutskottet tillfälle att senast den 20 mars 2018 yttra sig över proposition 2017/18:80 och motioner i de delar som berör socialutskottets beredningsområde. Socialutskottet

2018-03-20

Yttrande 2017/18:SoU2y (pdf, 133 kB)