Dokument & lagar (376 träffar)

skr 1970:34

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 34 år 1970 1 Nr 34 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående val av ombud jämte suppleanter i Europarådets rådgivande församling, given Stockholms slott den 23 februari 1970. Kungl. Maj:t vill härmed under hänvisning till vad som anförts i UU 1949:6 i anledning av prop. 1949:214 angående

1970-02-23

skr 1970:39

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 39 år 1970 1 Nr 39 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1969, given Stockholms slott den 20 februari 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

1970-02-20

skr 1970:3

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 3 år 1970 1 Nr 3 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen hos Kungl. Maj:t av riksdagens skrivelser given Stockholms slott den 23 januari 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna

1970-01-23

skr 1970:6

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 6 år 1970 1 Nr 6 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsradsledamot att utöva den befattning med riksdagsärenden som enligt lfi riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den 2 januari 1970. Kungl. Maj:t vill härmed meddela riksdagen,

1970-01-02

skr 1970:130

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 130 år 1970 1 Nr 130 Kungl. Maj ris skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen given Stockholms slott den 21f april 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag, giva riksdagen till

1970-01-01

skr 1969:71

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 71 år 1969 1 Nr 71 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med överlämnande av redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation given Stockholms slott den 28 mars 1969. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag vill Kungl.

1969-03-26

skr 1969:68

Kungl. Maj.ts skrivelse nr 68 år 1969 1 Nr 68 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen enligt 56 riksdagsordningen given Stockholms slott den 21 mars 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag,

1969-03-21

skr 1969:27

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 27 år 1969 1 Nr 27 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1968, given Stockholms slott den 21 februari 1969. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

1969-02-21

skr 1969:24

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 24 år 1969 1 Nr 24 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående val av ombud jämte suppleanter i Europarådets rådgivande församling, given Stockholms slott den 14 februari 1969. Kungl. Maj t vill härmed under hänvisning till vad som anförts i UU 1949: 6 i anledning av prop. 1949:214 angående

1969-02-14

skr 1969:20

Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen nr 20 år 1969 1 Nr 20 Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 14 februari 1969. I skrivelse den 12 februari 1969, nr 56, har riksdagen anmält, att riksdagen slutligt antagit följande förslag, som 1968 års riksdag antagit

1969-02-14

skr 1969:6

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 6 år 1969 1 Nr 6 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsärenden som enligt 1/6 riksdagsordningen tillkommer en ledamotav statsrådet given Stockholms slott den 3 januari 1969. Kungl. Maj:t vill härmed meddela riksdagen,

1969-01-03

skr 1969:131 - höst

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 131 år 1969 1 Nr 131 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsärenden som enligt riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den lh oktober 1969. Kungl. Maj t vill härmed meddela riksdagen,

1969-01-01

skr 1969:19

Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen nr 19 år 1969 1 Nr 19 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor given Stockholms slott den lå februari 1969. Kungl. Maj t vill härmed ge riksdagen till känna,

1969-01-01

skr 1969:3

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 3 år 1969 1 Nr 3 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen hos Kungl. Maj:t av riksdagens skrivelser given Stockholms slott den 17 januari 1969. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna

1969-01-01

skr 1968:78

Kungl. Maj.ts skrivelse nr 78 år 1968 1 Nr 78 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med överlämnande av redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation given Stockholms slott den 5 april 1968. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj

1968-03-28

skr 1968:73

Kungl. Maj.ts skrivelse nr 73 år 1968 1 Nr 73 Kungl. Maj.ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen enligt 56 riksdagsordningen given Stockholms slott den 15 mars 1968. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag,

1968-03-15

skr 1968:23

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 23 år 1968 1 Nr 23 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1967, given Stockholm den 23 februari 1968. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdeparlementsärenden för denna dag vill

1968-02-23

skr 1968:21

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 21 år 1968 1 Nr 21 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående val av ombud jämte suppleanter i Europarådets rådgivande församling, given Stockholms slott den 9 februari 1968. Kungl. Maj t vill härmed under hänvisning till vad som anförts i UU 1949:6 i anledning av prop. 1949:214 angående

1968-02-09

skr 1968:3

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 3 år 1968 1 Nr 3 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen hos Kungl. Maj:t av riksdagens skrivelser given Stockholms slott den 19 januari 1968. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna

1968-01-19

skr 1968:6

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 6 år 1968 1 Nr 6 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsärenden som enligt Jf6 riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den 3 januari 1968. Kungl. Maj:t vill härmed meddela riksdagen,

1968-01-03