Dokument & lagar (3 961 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:66

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU11 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:64

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU5 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:63

Riksdagsskrivelse 2017/18:63 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:63 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:63 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:62

Riksdagsskrivelse 2017/18:62 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:62 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:62 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:61

Riksdagsskrivelse 2017/18:61 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:61 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:61 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:60

Riksdagsskrivelse 2017/18:60 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:60 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:60 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:59

Riksdagsskrivelse 2017/18:59 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:59 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:59 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:58

Riksdagsskrivelse 2017/18:58 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:58 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:58 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:57

Riksdagsskrivelse 2017/18:57 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:57 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:57 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:56

Riksdagsskrivelse 2017/18:56 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:56 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:56 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:55

Riksdagsskrivelse 2017/18:55 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:55 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:55 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:54

Riksdagsskrivelse 2017/18:54 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:54 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:54 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:53

Riksdagsskrivelse 2017/18:53 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare får jag anmäla att riksdagen den 15 november 2017 bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2017-11-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:53 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:53 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:52

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 Riksbankens Jubileumsfond Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU8 Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:50

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:49

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU7 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:48

Riksdagsskrivelse 2017/18:48 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:48 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:51

Riksdagsskrivelse 2017/18:51 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:51 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:51 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:44

Riksdagsskrivelse 2017/18:44 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:44 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:44 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:43

Riksdagsskrivelse 2017/18:43 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 november 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-11-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:43 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:43 (pdf, 54 kB)