Dokument & lagar - Riksdagen

Dokument & lagar (3 424 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2018-08-15

Kommittéberättelse Ju 2018:D uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP

Översyn av nuvarande organisation av Gentekniknämnden Ju 2018:D Beteckning Ju 2018:D Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-05-21 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-17 Direktiv för uppdraget, se PM dnr ju2018/02899/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast 10 augusti 2018. Sammansättning Rapporter

2018-05-17

Kommittéberättelse U 2018:04 utredningen, se dir. 2018:38

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer U 2018:04 Beteckning U 2018:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-05-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:38 Lokal Utredningen

2018-05-09

Kommittéberättelse N 2018:02 utredningen, se dir. 2018:2018:37

Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras N 2018:02 Beteckning N 2018:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-05-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-05-09 Direktiv för utredningen, se

2018-05-09

Kommittéberättelse S 2018:07 utredningen, se dir. 2018:31

Utredningen om dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten S 2018:07 Beteckning S 2018:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-05-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:31

2018-04-26

Kommittéberättelse U 2018:03 utredningen, se dir. 2018:32

Betygsystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper U 2018:03 Beteckning U 2018:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-06-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32 Lokal

2018-04-26

Kommittéberättelse M 2018:05 utredningen, se dir. 2018:2018:29

Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning M 2018:05 Beteckning M 2018:05 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-05-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:2018:29 Lokal Utredningen

2018-04-19

Kommittéberättelse Ju 2018:C

Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål Ju 2018:C Beteckning Ju 2018:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-04-18 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-16 Direktiv för Lokal Sammansättning Rapporter

2018-04-16

Kommittéberättelse S 2018:06 utredningen, se dir. 2018:27

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess S 2018:06 Beteckning S 2018:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-04-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:27 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2018-04-12

Kommittéberättelse S 2018:05 utredningen, se dir. 2018:26

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum S 2018:05 Beteckning S 2018:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-05-23 Status Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:26 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-04-12

Kommittéberättelse M 2018:04 utredningen, se dir. 2018:25

Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen M 2018:04 Beteckning M 2018:04 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-05-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:25 Lokal Utredningen beräknas

2018-03-29

Kommittéberättelse S 2018:04 utredningen, se dir. 2018:22

2018 års donationsutredning S 2018:04 Beteckning S 2018:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-05-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:22 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 maj 2019. Sammansättning

2018-03-21

Kommittéberättelse N 2018:01 utredningen, se dir. 2018:24

Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket N 2018:01 Beteckning N 2018:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:24 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 17 augusti 2018. Sammansättning Rapporter

2018-03-21

Kommittéberättelse S 2018:03 utredningen, se dir. 2018:20

Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen S 2018:03 Beteckning S 2018:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:20 Lokal

2018-03-15

Kommittéberättelse S 2018:02 kommittén, se dir. 2018:16

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa S 2018:02 Beteckning S 2018:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-04-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:02 utredningen, se dir. 2018:15

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet U 2018:02 Beteckning U 2018:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-04-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:15 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:01 utredningen, se dir. 2018:17

Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning U 2018:01 Beteckning U 2018:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-04-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-03-08

Kommittéberättelse Ku 2018:01 utredningen, se dir. 2018:19

Utredningen om Demokratvillkoren i statlig bidragsgivning Ku 2018:01 Beteckning Ku 2018:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:19 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-03-08

Kommittéberättelse N 2018:C uppdraget, se dnr N2018/01681/SPN

Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering N 2018:C Beteckning N 2018:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status

2018-03-08

Kommittéberättelse A 2018:02 utredningen, se dir. 2018:12

Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet A 2018:02 Beteckning A 2018:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-05-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:12 Lokal

2018-03-01