Dokument & lagar (8 073 träffar)

Redogörelse 2017/18:RS1

Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017

2018-02-21

Redogörelse 2017/18:RR1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2017 Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2017. Årsredovisningen beslutades den 16 februari 2018 av Stefan Lundgren. Stockholm den 16 februari 2018 Stefan Lundgren Riksrevisor med administrativt ansvar 1 2017/18:RR1 Grundläggande

2018-02-20

Redogörelse 2017/18:RR1 (pdf, 1167 kB)

Redogörelse 2017/18:SN1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2017 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2018 Ove Nilsson Ordförande Cecilia Bohlin Sekreterare 1 2017/18:SN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Sista motionsdag: 2018-03-07

Redogörelse 2017/18:SN1 (pdf, 27 kB)

Framställning 2017/18:RB2

Framställning till riksdagen 2017/18:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska riksbanksfullmäktige lämna förslag till riksdagen och Riksrevisionen om hur Riksbankens vinst ska disponeras. Fullmäktige tillämpar sedan

2018-02-19

Framställning 2017/18:RB2 (pdf, 339 kB)

Redogörelse 2017/18:RB1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2017 Till riksdagen Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2017 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riksbankslagen innehåller årsredovisningen för Sveriges riksbank en förvaltningsberättelse,

2018-02-19

Redogörelse 2017/18:RB1 (pdf, 1508 kB)

Protokoll 2017/18:74

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:74 Fredagen den 16 februari Kl.  09.00–11.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades.  2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet

2018-02-16

Protokoll 2017/18:74 (pdf, 281 kB)

Redogörelse 2017/18:RS6

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS6 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen. Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning

Sista motionsdag: 2018-03-14

Redogörelse 2017/18:RS6 (pdf, 100 kB)

Redogörelse 2017/18:RAR1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2017 Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Godkänd av nämnden den 17 januari 2018 Johan Hirschfeldt Ordförande Sven Johannisson Sekreterare 1 2017/18:RAR1

Sista motionsdag: 2018-03-05

Redogörelse 2017/18:RAR1 (pdf, 149 kB)

Protokoll 2017/18:73

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:73 Torsdagen den 15 februari Kl.  12.00–16.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 januari justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2018-02-15

Protokoll 2017/18:73 (pdf, 484 kB)

Framställning 2017/18:RS7

Framställning till riksdagen 2017/18:RS7 Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen m.m. Sammanfattning Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer


Utskottsberedning: 2017/18:KU25
Sista motionsdag: 2018-03-01

Framställning 2017/18:RS7 (pdf, 304 kB)

Framställning 2017/18:RS5

Framställning till riksdagen 2017/18:RS5 Några ändringar i riksdagsordningen Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i riksdagsordningen (RO) och lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen. Förslagen gäller frågor som har identifierats under uppföljningen av den nya


Utskottsberedning: 2017/18:KU26
Sista motionsdag: 2018-03-01

Framställning 2017/18:RS5 (pdf, 580 kB)

Redogörelse 2017/18:RS3

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2017 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska IPU-delegationens

Sista motionsdag: 2018-03-05

Redogörelse 2017/18:RS3 (pdf, 340 kB)

Redogörelse 2017/18:RS2

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS2 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2017 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen

Sista motionsdag: 2018-03-05

Redogörelse 2017/18:RS2 (pdf, 3815 kB)

Protokoll 2017/18:72

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:72 Onsdagen den 14 februari Kl.  09.00–14.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna för den diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten.

2018-02-14

Protokoll 2017/18:72 (pdf, 675 kB)

Redogörelse 2017/18:NL1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2017 Till riksdagen Nämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen Stockholm den 12 februari 2018 Anders Lindström Ordförande Martin Brandorf Sekreterare 1 2017/18:NL1

Sista motionsdag: 2018-03-14

Redogörelse 2017/18:NL1 (pdf, 163 kB)

Protokoll 2017/18:71

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:71 Tisdagen den 13 februari Kl.  13.00–15.58        18.00–18.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 januari justerades.  2  Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen

2018-02-13

Protokoll 2017/18:71 (pdf, 714 kB)

Redogörelse 2017/18:RAN1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2017 Till riksdagen Riksdagens ansvarsnämnd lämnar härmed, enligt 4 andra stycket lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter,

Sista motionsdag: 2018-03-01

Redogörelse 2017/18:RAN1 (pdf, 106 kB)

Protokoll 2017/18:70

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:70 Fredagen den 9 februari Kl.  9.00–10.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 januari justerades.  2  Anmälan om faktapromemoria Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

2018-02-09

Protokoll 2017/18:70 (pdf, 337 kB)

Redogörelse 2017/18:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2017 Till riksdagen Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2017 till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2018 Annika Sandström 1 2017/18:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2017 Enligt

Sista motionsdag: 2018-03-01

Redogörelse 2017/18:VPN1 (pdf, 130 kB)

Protokoll 2017/18:69

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:69 Torsdagen den 8 februari Kl.  14.00–15.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Frågestund Anf.  1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson,

2018-02-08

Protokoll 2017/18:69 (pdf, 352 kB)