Dokument & lagar (7 702 träffar)

Protokoll 2017/18:21

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:21 Fredagen den 20 oktober Kl.  09.00–10.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 september justerades. § 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober Talmannen

2017-10-20

Protokoll 2017/18:21 (pdf, 394 kB)

Protokoll 2017/18:20

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:20 Torsdagen den 19 oktober Kl.  12.00–12.45        14.00–15.23 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 september justerades. § 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Johan Andersson (S) avsagt

2017-10-19

Protokoll 2017/18:20 (pdf, 523 kB)

Protokoll 2017/18:19

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:19 Onsdagen den 18 oktober Kl.  09.00–10.02        16.00–16.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn Wiechel som ledamot i EU-nämnden. Tredje

2017-10-18

Protokoll 2017/18:19 (pdf, 393 kB)

Protokoll 2017/18:18

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:18 Tisdagen den 17 oktober Kl.  13.00–15.54        18.00–18.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 26 och 27 september justerades. § 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Moa-Lisa

2017-10-17

Protokoll 2017/18:18 (pdf, 417 kB)

Framställning 2017/18:RS4

Framställning till riksdagen 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor Sammanfattning Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att sammankalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av Riksrevisionen. Vid sammanträdet den 7 juni 2017 överlämnade utredningen sitt delbetänkande,

Sista motionsdag: 2017-11-01

Framställning 2017/18:RS4 (docx, 158 kB) Framställning 2017/18:RS4 (pdf, 551 kB)

Protokoll 2017/18:17

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:17 Fredagen den 13 oktober Kl.  09.00–09.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 september justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Katarina Köhler

2017-10-13

Protokoll 2017/18:17 (pdf, 445 kB)

Protokoll 2017/18:16

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:16 Torsdagen den 12 oktober Kl.  14.00–15.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 september justerades. § 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2017/18:26

2017-10-12

Protokoll 2017/18:16 (pdf, 330 kB)

Protokoll 2017/18:15

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:15 Onsdagen den 11 oktober Kl.  9.00–12.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Val av förste vice talman Anf.  1  TOBIAS BILLSTRÖM (M): Herr talman! Riksdagsledamöter! Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

2017-10-11

Protokoll 2017/18:15 (pdf, 520 kB)

Protokoll 2017/18:14

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:14 Tisdagen den 10 oktober Kl.  13.00–13.46 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 12–15 och 19 september justerades. § 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Wiwi-Anne Johansson (V) avsagt

2017-10-10

Protokoll 2017/18:14 (pdf, 289 kB)

Protokoll 2017/18:13

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:8 Till riksdagen Interpellation 2017/18:8 Det ökade ekonomiska stödet till solceller av Johan Hultberg (M) Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 oktober 2017. Statsrådet har inte möjlighet

2017-09-29

Protokoll 2017/18:13 (pdf, 286 kB)

Protokoll 2017/18:12

§ 1  Val av ledamöter och suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation Val av 20 ledamöter och 20 suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation företogs. Sedan de från valberedningen inkomna gemensamma listorna godkänts av kammaren befanns följande personer valda till ledamöter respektive suppleanter i Nordiska

2017-09-28

Protokoll 2017/18:12 (pdf, 447 kB)

Protokoll 2017/18:11

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 september justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Teres Lindberg

2017-09-27

Protokoll 2017/18:11 (pdf, 407 kB)

Protokoll 2017/18:10

§ 1  Meddelande om parentation Andre vice talmannen meddelade att onsdagen den 27 september kl. 16.00 skulle parentation hållas för att hedra minnet av riksdagsledamoten Börje Vestlund. § 2  Ansökan om ledighet Andre vice talmannen meddelade att Stig Henriksson (V) ansökt om ledighet under tiden den 29 oktober

2017-09-26

Protokoll 2017/18:10 (pdf, 446 kB)

Protokoll 2017/18:9

§ 1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Adnan Dibrani (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Anna Johansson som ledamot i skatteutskottet

2017-09-22

Protokoll 2017/18:9 (pdf, 248 kB)

Protokoll 2017/18:8

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 augusti justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Annika Eclund (KD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 oktober, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Björn Rubenson (KD). § 3  Anmälan

2017-09-21

Protokoll 2017/18:8 (pdf, 648 kB)

Protokoll 2017/18:7

§ 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Debatt med anledning av budgetpropositio-nens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2017/18:1 med förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor. Anf.  1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S): Herr talman!

2017-09-20

Protokoll 2017/18:7 (pdf, 572 kB)

Protokoll 2017/18:6

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) Anf.  1  TALMANNEN: Prövning av yrkande om misstroende-förklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) Under kammarens sammanträde den 14 september 2017 väckte Jessica Polfjärd, Moderaterna, ett yrkande om misstroendeförklaring

2017-09-19

Protokoll 2017/18:6 (pdf, 533 kB)

Protokoll 2017/18:5

§ 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Anf.  1  TALMANNEN: Prövning av yrkande om misstroende-förklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Under kammarens sammanträde den 13 september 2017 väckte Paula Bieler, Sverigedemokraterna, ett yrkande om misstroendeförklaring

2017-09-15

Protokoll 2017/18:5 (pdf, 758 kB)

Protokoll 2017/18:4

§ 1  Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) § 2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Crister Spets (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Jeff Ahl (SD) under tiden för hans ledighet den 1–31 oktober. § 3  Anmälan

2017-09-14

Protokoll 2017/18:4 (pdf, 778 kB)

Protokoll 2017/18:3

§ 1  Aktuell debatt om situationen för ensamkommande Anf.  1  CHRISTINA HÖJ LARSEN (V): Aktuell debatt om situationen för ensamkommande Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat på gator, torg och arbetsplatser. Först när rösterna för rättvisa och förändring har blivit många

2017-09-13

Protokoll 2017/18:3 (pdf, 472 kB)