Dokument & lagar (7 729 träffar)

Protokoll 2017/18:47

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:47 Måndagen den 11 december Kl.  09.00–18.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen Anf.  1  ROSSANA DINAMARCA (V): Ärade riksdag och framför allt systrar och syskon! Ni som har delat era vittnesmål

2017-12-11

Protokoll 2017/18:47 (pdf, 971 kB)

Protokoll 2017/18:46

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:46 Fredagen den 8 december Kl.  09.00–14.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2017-12-08

Protokoll 2017/18:46 (pdf, 600 kB)

Protokoll 2017/18:45

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:45 Torsdagen den 7 december Kl.  12.00–21.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades.  2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation

2017-12-07

Protokoll 2017/18:45 (pdf, 925 kB)

Protokoll 2017/18:44

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:44 Onsdagen den 6 december Kl.  09.00–18.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM25

2017-12-06

Protokoll 2017/18:44 (pdf, 935 kB)

Protokoll 2017/18:43

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:43 Tisdagen den 5 december Kl.  13.00–15.59        18.00–21.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 november justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2017-12-05

Protokoll 2017/18:43 (pdf, 720 kB)

Protokoll 2017/18:42

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:42 Måndagen den 4 december Kl.  13.00–15.56 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister

2017-12-04

Protokoll 2017/18:42 (pdf, 455 kB)

Protokoll 2017/18:41

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:41 Fredagen den 1 december Kl.  09.00–14.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Joakim Johansson anmälts som suppleant i Valprövningsnämnden. Andre vice talmannen förklarade vald

2017-12-01

Protokoll 2017/18:41 (pdf, 782 kB)

Protokoll 2017/18:40

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:40 Torsdagen den 30 november Kl.  12.00–15.13        16.00–16.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollen för den 9 och 10 november justerades.  2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Stefan Nilsson

2017-11-30

Protokoll 2017/18:40 (pdf, 710 kB)

Protokoll 2017/18:39

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:39 Onsdagen den 29 november Kl.  9.00–17.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:141 Till riksdagen Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens

2017-11-29

Protokoll 2017/18:39 (pdf, 880 kB)

Protokoll 2017/18:38

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:38 Tisdagen den 28 november Kl.  13.00–15.55        18.00–19.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollen för den 7 och 8 november justerades.  2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att

2017-11-28

Protokoll 2017/18:38 (pdf, 663 kB)

Protokoll 2017/18:37

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:37 Fredagen den 24 november Kl.  09.00–11.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i socialutskottet skulle

2017-11-24

Protokoll 2017/18:37 (pdf, 515 kB)

Protokoll 2017/18:36

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:36 Torsdagen den 23 november Kl.  12.00–15.16        16.00–17.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Jessica Polfjärd (M) valts till vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

2017-11-23

Protokoll 2017/18:36 (pdf, 622 kB)

Protokoll 2017/18:35

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:35 Onsdagen den 22 november Kl.  9.00–15.19        16.00–16.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Avsägelser Talmannen meddelade att Anna Kinberg Batra (M) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesnämnden samt som suppleant i EU-nämnden

2017-11-22

Protokoll 2017/18:35 (pdf, 945 kB)

Protokoll 2017/18:34

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:34 Tisdagen den 21 november Kl.  13.00–15.58        18.00–22.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Aktuell debatt om personlig assistans Anf.  1  EMMA HENRIKSSON (KD): Fru talman! Hösten 2015 sa finansminister Magdalena Andersson att det

2017-11-21

Protokoll 2017/18:34 (pdf, 929 kB)

Protokoll 2017/18:33

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 oktober justerades.  2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Tobias Billström (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse.  3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2017-11-17

Protokoll 2017/18:33 (pdf, 466 kB)

Protokoll 2017/18:32

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 oktober justerades.  2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande skrivelse kommit in: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 1 bil. Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt

2017-11-16

Protokoll 2017/18:32 (pdf, 747 kB)

Protokoll 2017/18:31

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 oktober justerades.  2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow (-) som suppleant i utbildningsutskottet. Tredje vice talmannen förklarade vald till suppleant i utbildningsutskottet Patrick

2017-11-15

Protokoll 2017/18:31 (pdf, 1163 kB)

Protokoll 2017/18:30

 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 oktober justerades.  2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Markus Wiechel (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse.  3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade

2017-11-14

Protokoll 2017/18:30 (pdf, 771 kB)

Redogörelse 2017/18:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Redogörelse 2017/18:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017 2017/18 JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen...................................................... 12 1. Organisation .............................................................................. 12 2.

Sista motionsdag: 2017-11-29

Redogörelse 2017/18:JO1 (pdf, 3774 kB)

Protokoll 2017/18:29

 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse.  2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Rossana Dinamarca som ledamot i

2017-11-10

Protokoll 2017/18:29 (pdf, 344 kB)