Dokument & lagar (28 049 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:406 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 2 Dnr N2017/07389/SUBT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:406 av Margareta Cederfelt (M) Långa handläggningstider hos Trafikverket Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att inte glesbygden ska drabbas än hårdare av de omfattande förseningarna

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:406 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:380 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2017/18:380 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Kvinnligt företagande Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av det nya amorteringskravet, kommer att vidta några kompensatoriska åtgärder för att underlätta kvinnligt företagande. Regeringen har lämnat medgivande till att Finansinspektionen

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:380 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 98 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:367 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 2 Dnr N2017/07290/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:367 av Magnus Persson (SD) Trafikverkets problem med uppkörningstider Magnus Persson har frågat mig hur jag tänker komma till rätta med de problem Trafikverket har med uppkörningstider samt problemen

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:367 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:365 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09556/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:365 av Mikael Eskilandersson (SD) Åtgärder mot kusingifte Mikael Eskilandersson har frågat barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér hur hon och regeringen avser att agera för

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:365 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:357 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Delning Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:357 av Johan Forssell (M) Förstärkt in- och utresekontroll Johan Forssell har frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkerställa att ett tekniskt system som fullt ut möjliggör förstärkt in-och utresekontroll

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:357 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 71 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:349 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04505/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:349 av Edward Riedl (M) Flygskatt utan brytpunkt Edward Riedl har frågat mig om jag kan redogöra för varför den nya skatten saknar brytpunkt, trots att det får till följd att effekterna av skatten blir

Svarsdatum: 2017-12-08 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:349 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:345 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

PAGE 2 Dnr 2017/04560/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:345 av Lars Mejern Larsson (S) Digitalmoms Lars Mejern Larsson har frågat kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vilka initiativ hon har tagit för att få till en ändring i mervärdesskattedirektivet

Svarsdatum: 2017-12-08 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:345 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:328 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04448/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:328 av Cecilia Widegren (M) Allvarlig kritik mot Kronofogden Cecilia Widegren har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att stärka rättssäkerheten och förbättra kvaliteten

Svarsdatum: 2017-12-08 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:328 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:355 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:355 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Brott som begås av djurrättsaktivister Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt regeringen och jag är beredd att agera för att hantera problem kopplade till djurrättsaktivism. Näringsidkare måste kunna bedriva sin verksamhet utan att

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:355 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 70 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:354 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09183/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:354 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Systematiska stölder Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig när och på vilket sätt jag avser att återkomma till riksdagen med förslag som tillgodoser

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:354 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:353 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04509/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:353 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Myndigheters handläggningstider och deras effekt på jobb och tillväxt Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om regeringen har några beräkningar över negativa effekter

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:353 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:352 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2017/02266/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:352 av Lars Beckman (M) Matchningsproblematiken på Arbetsförmedlingen Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med matchningsproblematiken

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:352 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:351 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04507/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:351 av Per Åsling (C) Kontanter som betalningsmedel Per Åsling har frågat mig om vilka åtgärder jag vidtar för att privata företag som utför myndighetsuppgifter inte ska kunna låta

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:351 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:350 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:350 av Håkan Svenneling (V) Handelsministerns resa till Israel och Palestina Håkan Svenneling har frågat mig om vilka åtgärder regeringen vidtar för att underlätta palestiniernas handel samt hur regeringen säkerställer att

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:350 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:347 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 1 Dnr N2017/07235/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:347 av Edward Riedl (M) Umeås medfinansiering av Kvarkenprojektet Edward Riedl har frågat mig när regeringen avser att ta ställning till, och besluta om, den ansökan om medfinansiering av den

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:347 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:346 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04780/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:346 av Solveig Zander (C) Elever som nekas reseersättning Solveig Zander har frågat utbildningsministern vilka åtgärder han avser vidta för att möjliggöra för kommunerna att betala

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:346 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:344 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:344 av Sofia Damm (KD) Slavhandel i Libyen Sofia Damm har frågat mig om hur jag försäkrar mig om att stödet till Libyen går till insatser där mänskliga rättigheter värnas, och hur utsatta människor säkerställs skydd, så att

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:344 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 54 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:342 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09139/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:342 av Roger Haddad (L) Sänkta antagningskrav till polisutbildningen Roger Haddad har frågat mig vilka av förslagen för ökad kapacitet i antagningsprocessen till polisutbildningen som jag och regeringen

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:342 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:341 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:341 av Tina Acketoft (L) Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar Tina Acketoft har frågat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vilka konkreta åtgärder inför 2018 års val som regeringen avser vidta

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:341 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:340 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/04482/SFÖ Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:340 av Cecilia Widegren (M) Statliga myndigheter som konkurrerar med privata aktörer Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera så att statliga myndigheter och offentlig sektor följer ordinarie

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:340 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)