Dokument & lagar (29 951 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1478 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till r iksdagen Svar på fråga 2017/18:1478 av Markus Wiechel SD FN:s arbete för återvändande av flyktingar Markus Wiechel har frågat mig om och hur Sverige avser verka i FN för att få fler flyktingar att återvända till sina hem när det anses vara säkert. De tre traditionella varaktiga

Svarsdatum: 2018-06-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1478 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1473 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1473 av Jamal El-Haj S Ahmadiyya Jamal El-Haj har frågat mig genom vilka initiativ jag vill uppmärksamma ahmadiyyerna i världen och i synnerhet deras pressade situation i Pakistan. Regeringen följer situationen i Pakistan nära i fråga om respekten

Svarsdatum: 2018-06-19 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1473 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1428 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1428 av Richard Jomshof SD Våldsbejakande islamistiska extremister Richard Jomshof har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att nu vända utvecklingen av våldsbejakande islamistisk extremism. Terrorism och våldsbejakande extremism är inga nya företeelser. Polarisering mellan grupper, väpnade

Svarsdatum: 2018-06-18 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1428 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1447 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/03284/POL och Ju2018/03285/POL Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1446 av Lotta Finstorp M Visitering av besökare på Migrationsverkets förvar och fråga 2017/18:1447 av Lotta Finstorp M Krav på id-handling vid besök hos Migrationsverkets förvar Lotta Finstorp har frågat mig om jag anser att frågan om visitering

Svarsdatum: 2018-06-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1447 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1446 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/03284/POL och Ju2018/03285/POL Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1446 av Lotta Finstorp M Visitering av besökare på Migrationsverkets förvar och fråga 2017/18:1447 av Lotta Finstorp M Krav på id-handling vid besök hos Migrationsverkets förvar Lotta Finstorp har frågat mig om jag anser att frågan om visitering

Svarsdatum: 2018-06-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1446 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 87 kB)

Framställning 2017/18:RS8

Framställning till riksdagen 2017/18:RS8 EU-arbetet i riksdagen Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i riksdagsordningen RODessutom föreslås en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Förslagen grundar sig på de lagförslag som den parlamentariska EU-kommittén har lämnat

Sista motionsdag: 2018-10-01

Framställning 2017/18:RS8 (pdf, 632 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till

Svarsdatum: 2018-06-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:790 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till

Svarsdatum: 2018-06-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:790 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1436 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1432 av Markus Wiechel SD Svenskt bistånd till Rwanda samt fråga 2017/18:1436 av Boriana Åberg M Bistånd till Rwanda Markus Wiechel har frågat mig om regeringen är nöjd med nuvarande strategi rörande Rwanda, eller om det finns skäl att villkora

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1436 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1435 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/03522/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1435 av Solveig Zander C IVO:s handläggningstider Solveig Zander har frågat mig om vilka generella åtgärder jag vidtar för att förbättra hanteringen, det vill säga förkorta de långa handläggningstiderna

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1435 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1434 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02285/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1434 av Helena Bouveng M Ökade resurser till Tullverket Helena Bouveng har frågat mig om jag anser att det extra tillskottet till Tullverket räcker, eller om jag avser att tillföra ytterligare resurser för att få till en reell

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1434 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1432 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1432 av Markus Wiechel SD Svenskt bistånd till Rwanda samt fråga 2017/18:1436 av Boriana Åberg M Bistånd till Rwanda Markus Wiechel har frågat mig om regeringen är nöjd med nuvarande strategi rörande Rwanda, eller om det finns skäl att villkora

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1432 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1431 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1431 av Yasmine Posio Nilsson V Våldsamheterna i Nicaragua Yasmine Posio Nilsson har frågat mig om jag avser ta några initiativ inom FN och EU för att få det internationella samfundet att agera så att våldsamheterna i Nicaragua stoppas och mänskliga

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Yasmine Posio Nilsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1431 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1430 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02273 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1430 av Per Åsling C Personalliggare och familjeföretag Per Åsling har frågat mig om jag avser att skyndsamt vidta åtgärder genom ny lagstiftning för att förhindra orimliga konsekvenser för familjeföretagen på landsbygden. Frågan

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1430 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1429 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03473/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1429 av Margareta Cederfelt M Kostnadseffektivare vård Margareta Cederfelt har frågat mig på vilket sätt jag kommer att verka för att svenska skattebetalare ska få en kostnadseffektivare vård i paritet med OECD-länderna relaterat

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1429 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1427 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2018/02257/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1427 av Ann-Charlotte Hammar Hagberg M Det kontantlösa samhället och turismen Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder som planeras och vilka diskussioner jag för med besöksnäringen

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1427 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1426 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03447/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1426 av Markus Wiechel SD Ramadans påverkan på folkhälsan Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att ramadan är eller kan bli ett folkhälsoproblem, och om jag i sådana fall avser att vidta några åtgärder. Det kan i vissa sammanhang

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1426 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1423 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1423 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Förtroendet för IDEA och behovet av åtgärder Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta med anledning av de uppgifter som förekommit i media gällande IDEA:s generalsekreterare.

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1423 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1422 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2017/18:1422 av Markus Wiechel SD om Pressetiska övertramp Markus Wiechel har med anledning av metoo-debatten frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stärka skyddet mot pressetiska övertramp, eller om jag anser att det fungerar bra i dag. Fria och självständiga medier med granskande journalistik

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1422 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1420 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02241 Fi2018/02256 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1392 av Carl-Oskar Bohlin M Bensinskatten och på fråga 2017/18:1420 av Lars Beckman M Bensinskatten Carl-Oskar Bohlin har frågat mig om jag delar den tidigare infrastrukturministerns uppfattning att bensinen är för billig,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1420 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)