Dokument & lagar (28 514 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:782 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/01085/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:782 av Sten Bergheden M Långa väntetider för uppkörning Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser göra för att minska de långa väntetiderna för uppkörning i Skaraborg och i övriga Sverige. Jag vill inledningsvis betona

Svarsdatum: 2018-02-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:782 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:759 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:759 av Maria Malmer Stenergard M Skatt på växtskyddsmedel Maria Malmer Stenergard har frågat landsbygdsministern på vilket sätt han bedömer att en skatt på växtskyddsmedel i enlighet med utredningen skulle påverka Sveriges möjligheter att öka livsmedelsproduktionen i enlighet med målen i livsmedelsstrategin.

Svarsdatum: 2018-02-23 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:759 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2017/18:747 av Johan Andersson S Förmånsbeskattning av elcyklar Johan Andersson har frågat mig om jag och regeringen har några planer på att se över hur elcyklar förmånsbeskattas. Huvudregeln vid värdering av förmåner är att värdering ska ske till marknadsvärdet. För vissa bestämda förmåner, t.ex. bilförmån

Svarsdatum: 2018-02-23 Frågeställare: Johan Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:747 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 90 kB)

Redogörelse 2017/18:PN1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2017 Till riksdagen Enligt 13 lagen 2013:353 med instruktion för Partibidragsnämnden ska nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. Partibidragsnämnden

Sista motionsdag: 2018-03-14

Redogörelse 2017/18:PN1 (pdf, 171 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:769 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:769 av Jens Holm V COP 24 och demonstrationsfriheten Jens Holm har frågat ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat vilka åtgärder som hon och regeringen kommer att vidta gentemot den polska regeringen för att säkerställa

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:769 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:763 av Sofia Arkelsten M Resultaten av Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd Sofia Arkelsten har frågat mig om vilka konkreta resultat Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd har haft för Sveriges säkerhet, vårt närområde och fundament för EU.

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:734 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/00192/DISK Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:734 av Markus Wiechel SD Statlig finansiering av texter med olämpligt innehåll Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa den statliga finansieringen av vissa projekt. Svenska

Svarsdatum: 2018-02-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:734 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 88 kB)

Framställning 2017/18:RB3

Framställning till riksdagen 2017/18:RB3 Ökad kostnadstäckning till Ekonomipriset Sammanfattning Sveriges riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Ekonomipriset, inrättades 1968 i samband med att Riksbanken fyllde 300 år. Av donationsbrevet framgår att Riksbanken förutom prisbeloppet ska utge

2018-02-21

Framställning 2017/18:RB3 (pdf, 180 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:778 av Camilla Waltersson Grönvall M Tydliga nationella riktlinjer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder socialministern ämnar vidta för att minska antalet patienter som riskerar att drabbas av hypotermi i samband med operation till följd av brister i efterlevnad och implementering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01062/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:777 av Camilla Waltersson Grönwall M Kunskap om organdonationer Camilla Waltersson Grönwall har frågat mig på vilket sätt jag ämnar säkerställa att Socialstyrelsens regelverk efterlevs av vårdgivarna och därmed säkerställa att färre

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:777 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/01032/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:776 av Saila Quicklund M Åtgärder mot de växande köerna inom BUP Saila Quicklund har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att förbättra tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin. Andelen som upplever psykiska

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:776 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:775 av Sofia Fölster M Försäljning av snus på internet Sofia Fölster har frågat mig på vilka grunder jag menar att regeringens förslag om exponeringsförbud för snusförsäljning stärker folkhälsan. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar och hälften av alla

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/00562/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:771 av Christer Nylander L Basårsutbildningarnas fortlevnad Christer Nylander har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa basårsutbildningarnas fortlevnad vad gäller både finansiering

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:771 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:767 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:767 av Jessica Rosencrantz M Undantagen från mobilförbud i bil Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag bedömer att den nya förordningen kommer att fungera som tänkt i och med de nya undantagen, eller löper ytterligare verksamheter risk att påverkas negativt av det nya förbudet. Att förbättra trafiksäkerheten

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:767 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2018/0976/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:766 av Barbro Westerholm L Näthandel som alternativ till hemtjänst Barbro Westerholm har frågat mig om jag avser att verka för att förtydliga regelverket, så att den som behöver hjälp med matinköp inte ska

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:764 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

S2018/ 00975/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:764 av Camilla Waltersson Grönvall M Sis-regler som hindrar snabb hjälp till barn och unga Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vad jag gör konkret för att se till att även Statens institutions styrelse

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:764 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/00418/Ee Miljö- och energidepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:762 av Anders Åkesson C En kraftledning genom Småland och Blekinge Anders Åkesson har frågat mig hur jag och regeringen kommer att utöva inflytande över Affärsverket svenska kraftnät genom instruktionsförordning och årliga regleringsbrev

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:760 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Svar på fråga 2017/18:760 av Bengt Eliasson L Konsekvenser av nekad personlig assistans Bengt Eliasson har frågat mig om jag med anledning av det som framkom vid utfrågningen, tänker be Försäkringskassan att analysera sjukskrivningar hos föräldrar till barn som fått sin statliga assistans helt eller delvis indragen till

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Bengt Eliasson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:760 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 97 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:758 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/00946/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:758 av Edward Riedl M Konkurrenssituationen på svensk järnväg Edward Riedl har frågat närings- och innovationsminister Mikael Damberg om han och regeringen avser att se över konkurrenssituationen på svensk järnväg i syfte

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:758 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:757 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/ 00194/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:757 av Hans Wallmark M Helikopter 14 Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att tillsätta en bred oberoende utredning om helikopter 14-affären, dess konsekvenser och hur den genomförts. Helikopter 14 har en lång

Svarsdatum: 2018-02-21 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:757 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 88 kB)