Dokument & lagar (19 träffar)

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1

Förslag till riksdagen 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer 1997/98 TK1 Sammanfattning Förslaget bygger på utredningsarbete som gjorts inom ramen för talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor. Gruppen har gjort en genomgång av olika frågor som rör riksdagsarbetet. Talmanskonferensen betonar


Utskottsberedning: --1997/98:KU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11

Förslag till riksdagen 1997/98:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges införlivande av EG-rätten 1997/98 RR11 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur Sverige har införlivat EG-rätten. Granskningen visar att införlivandet av EG-rätten i stort sett fungerar tillfredsställande,


Utskottsberedning: ---1998/99:KU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11 (pdf, 983 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR10

frsrdg 1997/98 RR10 Förslag till riksdagen 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling 1997/98 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av offentlig upphand- ling. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av offentlig upphandling har genomförts


Utskottsberedning: ------1998/99:FiU17
Riksdagsbeslut (9 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RR10 (pdf, 1201 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR9

Förslag till riksdagen 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag 1997/98 RR9 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat statens roll som ägare av majoritetsägda bolag. Resultatet har redovisats i rapporten 1997/98:2 Statens roll som ägare av bolag. Yttranden

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR9 (pdf, 900 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR8

Förslag till riksdagen 1997/98:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående regionalpolitiskt stöd efter EU- medlemskapet 1997/98 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av regionalpolitiskt stöd efter EU-medlemskapet. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur den svenska


Utskottsberedning: ----1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR8 (pdf, 951 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7

frsrdg 1997/98 RR7 Förslag till riksdagen 1997/98:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående resultatinformation som underlag för styrning av statlig verksamhet 1997/98 RR7 1 Revisorernas granskningar Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och Rege- ringskansliet arbetar med att


Utskottsberedning: -------1997/98:KU27 1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7 (pdf, 1727 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR6

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RR6 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet under år 1997 1997/98 RR6 Enligt lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall Riksdagens revisorer granska Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet. Revisorerna

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR6 (pdf, 17 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR5

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RR5 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Riksbankens verksamhet under år 1997 1997/98 RR5 Enligt lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall Riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska Riksbankens tillstånd, styrelse och

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR5 (pdf, 17 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4

frsrdg 1997/98 RR4 Förslag till riksdagen 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen 1997/98 RR4 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av utrikesförvaltningen. 1 Revisorernas granskning Bakgrunden till revisorernas granskning var ett förslag från revisorerna själva


Utskottsberedning: --1997/98:UU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4 (pdf, 1577 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3

frsrdg 1997/98 RR3 Förslag till riksdagen 1997/98:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående 1997/98 kommittéväsendet RR3 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kommittéväsendets roll och arbetsformer. Sammanfattning Kommittéväsendet fyller grundläggande funktioner i samhället


Utskottsberedning: ---1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3 (pdf, 1905 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2

Förslag till riksdagen 1997/98:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen 1997/98 RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen Riksdagens revisorer har granskat hur ändamålsenligt det svenska miljövårdsarbetet är för att komma till rätta med


Utskottsberedning: -1997/98:JoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2 (pdf, 1284 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR1

Riksdagens revisorers redogörelse 1997/98:RR1 Årsredovisning för 1997 1997/98 RR1 Till RIKSDAGEN Med stöd av förordningen (1996:882) om årsredovisning m.m. överlämnar Riksdagens revisorer årsredovisning för verksamhetsåret 1997. I årsredovisningen ingår också en förvaltningsberättelse som ersätter den verksamhetsberättelse

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR1 (pdf, 685 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RJ2

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RJ2 Beslut om ändring av stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1997/98 RJ2 Dnr 24/97 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har vid sammanträde 1997-10-30 beslutat om ändring av § 3 i Stiftelsens stadgar i enlighet med i bilaga angiven lydelse. Stadgarna

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RJ2 (pdf, 19 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK4 Förstärkt samordning inom riksdags- förvaltningen 1997/98 RFK4 Sammanfattning Syftet med de organisationsförändringar som föreslås är i korthet att förbättra ledning och samordning i riksdagsförvaltningen för att göra verksamheten effektivare. Riksdagsdirektören (kammarsekreteraren)


Utskottsberedning: -1997/98:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4 (pdf, 84 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK3 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott 1997/98 RFK3 Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget innehåller ändringar i lagen om säkerhetskontroll så att säkerhetskontrollen


Utskottsberedning: -1997/98:KU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3 (pdf, 54 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Förslagets huvudsakliga innehåll Riksdagens förvaltningskontor föreslår att punkt 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor


Utskottsberedning: -1997/98:KU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2 (pdf, 32 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK1

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RFK1 Årsredovisning för riksdagsförvaltningen 1997/98 RFK1 Årsredovisning för riksdagsförvaltning har vid sammanträdet den 4 mars 1998 fastställts av riksdagens förvaltningsstyrelse. Anders Forsberg förvaltningsdirektör Ledamöter Birgitta Dahl (s) Mats Lindberg (s) Iréne

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK1 (pdf, 669 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 1997/98:JO1

Redogörelse 1997/98:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1997/98 JO1 SamlingDok 1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm 1997 1997/98:JO1 1997/98:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 11 Allmänna


Utskottsberedning: 1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 1997/98:ER1

Redogörelse till riksdagen 1997/98:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 1997/98 ER1 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 1997. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:ER1 (pdf, 185 kB)