Dokument & lagar (19 träffar)

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1

Förslag till riksdagen 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer 1997/98 TK1 Sammanfattning Förslaget bygger på utredningsarbete som gjorts inom ramen för talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor. Gruppen har gjort en genomgång av olika frågor som rör riksdagsarbetet. Talmanskonferensen betonar vikten


Utskottsberedning: --1997/98:KU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11

Förslag till riksdagen 1997/98:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges införlivande av EG-rätten 1997/98 RR11 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur Sverige har införlivat EG-rätten. Granskningen visar att införlivandet av EG-rätten i stort sett fungerar tillfredsställande,


Utskottsberedning: ---1998/99:KU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11 (pdf, 983 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR10

frsrdg 1997/98 RR10 Förslag till riksdagen 1997/98:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående offentlig upphandling 1997/98 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av offentlig upphand- ling. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av offentlig upphandling har genomförts


Utskottsberedning: ------1998/99:FiU17
Riksdagsbeslut (9 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RR10 (pdf, 1201 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR9

Förslag till riksdagen 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag 1997/98 RR9 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat statens roll som ägare av majoritetsägda bolag. Resultatet har redovisats i rapporten 1997/98:2 Statens roll som ägare av bolag. Yttranden

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR9 (pdf, 900 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR8

Förslag till riksdagen 1997/98:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående regionalpolitiskt stöd efter EU- medlemskapet 1997/98 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av regionalpolitiskt stöd efter EU-medlemskapet. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur den svenska


Utskottsberedning: ----1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR8 (pdf, 951 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7

frsrdg 1997/98 RR7 Förslag till riksdagen 1997/98:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående resultatinformation som underlag för styrning av statlig verksamhet 1997/98 RR7 1 Revisorernas granskningar Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och Rege- ringskansliet arbetar med att


Utskottsberedning: -------1997/98:KU27 1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7 (pdf, 1727 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR6

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RR6 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet under år 1997 1997/98 RR6 Enligt lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall Riksdagens revisorer granska Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet. Revisorerna

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR6 (pdf, 17 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR5

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RR5 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Riksbankens verksamhet under år 1997 1997/98 RR5 Enligt lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m.m. skall Riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska Riksbankens tillstånd, styrelse och

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR5 (pdf, 17 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4

frsrdg 1997/98 RR4 Förslag till riksdagen 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen 1997/98 RR4 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av utrikesförvaltningen. 1 Revisorernas granskning Bakgrunden till revisorernas granskning var ett förslag från revisorerna själva


Utskottsberedning: --1997/98:UU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4 (pdf, 1577 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3

frsrdg 1997/98 RR3 Förslag till riksdagen 1997/98:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående 1997/98 kommittéväsendet RR3 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kommittéväsendets roll och arbetsformer. Sammanfattning Kommittéväsendet fyller grundläggande funktioner i samhället


Utskottsberedning: ---1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3 (pdf, 1905 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2

Förslag till riksdagen 1997/98:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen 1997/98 RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen Riksdagens revisorer har granskat hur ändamålsenligt det svenska miljövårdsarbetet är för att komma till rätta med


Utskottsberedning: -1997/98:JoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2 (pdf, 1284 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR1

Riksdagens revisorers redogörelse 1997/98:RR1 Årsredovisning för 1997 1997/98 RR1 Till RIKSDAGEN Med stöd av förordningen (1996:882) om årsredovisning m.m. överlämnar Riksdagens revisorer årsredovisning för verksamhetsåret 1997. I årsredovisningen ingår också en förvaltningsberättelse som ersätter den verksamhetsberättelse

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR1 (pdf, 685 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RJ2

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RJ2 Beslut om ändring av stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1997/98 RJ2 Dnr 24/97 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har vid sammanträde 1997-10-30 beslutat om ändring av § 3 i Stiftelsens stadgar i enlighet med i bilaga angiven lydelse. Stadgarna

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RJ2 (pdf, 19 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK4 Förstärkt samordning inom riksdags- förvaltningen 1997/98 RFK4 Sammanfattning Syftet med de organisationsförändringar som föreslås är i korthet att förbättra ledning och samordning i riksdagsförvaltningen för att göra verksamheten effektivare. Riksdagsdirektören (kammarsekreteraren)


Utskottsberedning: -1997/98:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4 (pdf, 84 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK3 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott 1997/98 RFK3 Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget innehåller ändringar i lagen om säkerhetskontroll så att säkerhetskontrollen


Utskottsberedning: -1997/98:KU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3 (pdf, 54 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Förslagets huvudsakliga innehåll Riksdagens förvaltningskontor föreslår att punkt 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor


Utskottsberedning: -1997/98:KU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2 (pdf, 32 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK1

Redogörelse till riksdagen 1997/98:RFK1 Årsredovisning för riksdagsförvaltningen 1997/98 RFK1 Årsredovisning för riksdagsförvaltning har vid sammanträdet den 4 mars 1998 fastställts av riksdagens förvaltningsstyrelse. Anders Forsberg förvaltningsdirektör Ledamöter Birgitta Dahl (s) Mats Lindberg (s) Iréne

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK1 (pdf, 669 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 1997/98:JO1

Redogörelse 1997/98:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1997/98 JO1 SamlingDok 1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm 1997 1997/98:JO1 1997/98:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 11 Allmänna


Utskottsberedning: 1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 1997/98:ER1

Redogörelse till riksdagen 1997/98:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 1997/98 ER1 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 1997. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:ER1 (pdf, 185 kB)