Dokument & lagar (27 träffar)

Framställning / redogörelse 1984/85:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:26 Förslag 1984/85: 26 Riksdagens förvaltningskontors förslag om vissa frågor rörande säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Sammanfattning Riksdagen begärde förra året att utvärdering av säkerhetsskyddet skulle göras.

1985-05-02

Framställning / redogörelse 1984/85:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:24 Förslag 1984/85:24 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 Till Riksdagen Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten

1985-02-27

Framställning / redogörelse 1984/85:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:20 Redogörelse 1984/85:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1984 1985-02-20 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven

1985-02-04

Framställning / redogörelse 1984/85:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:19 Redogörelse 1984/85:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1984 1985-02-20 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1985-02-04

Framställning / redogörelse 1984/85:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse 1984/85:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1984 Redog. 1984/85:15 1 Riksdagen 1984/85. 2 sami. Nr 15 A.''.: - '' - *JS Redog. 1984/85:15 3 Till Riksdagen Jämlikt föreskrifterna i 37 § lagen

1985-01-21

Framställning / redogörelse 1984/85:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:14 Redogörelse 1984/85:14 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1984 Till riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1984. Lönedelegationens

1984-12-31

Framställning / redogörelse 1984/85:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:18 Förslag 1984/85:18 Riksdagens förvaltningskontors förslag om överlåtelse av Strömparterren till Stockholms stad Till riksdagen Holmarna i Norrström tillhörde redan under medeltiden kronan. Genom donationsbrev den 20

1984-12-18

Framställning / redogörelse 1984/85:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:10 Redogörelse 1984/85:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1983/84 1984-11-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse

1984-11-01

Framställning / redogörelse 1984/85:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85: 2 Redogörelse 1984/85:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1983/84 1 Riksdagen 1984/85. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation

1984-10-11

Framställning / redogörelse 1984/85:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:6 Förslag 1984/85: 6 Riksdagens förvaltningskontors förslag om revidering av arvoden m. m. till riksdagens talmän Till riksdagen Enligt 3 § ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens ledamöter skall talmannen erhålla

1984-10-10

Framställning / redogörelse 1984/85:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:5 Redogörelse 1984/85:5 Riksdagens förvaltningskontors redogörelse för verksamhetsåret 1983/84 Till Riksdagen Riksdagens förvaltningskontor (RFK) får härmed avge redogörelse för verksamheten inom kontoret under tiden

1984-10-10

Framställning / redogörelse 1984/85:27

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1984/85: 27 Riksdagens revisorers förslag angående lönesystemen för SIDA:s utlandsstationerade personal och kostnaderna för att administrera dem 1985-06-06 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har på förslag av

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:25 Förslag 1984/85:25 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag om teckning av aktier i en penningmarknadscentral 1985-03-14 Dnr 19:85499 Till riksdagen Handeln med penningmarknadsinstrument har under senare år fått en

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:23 Förslag 1984/85:23 Riksdagens revisorers förslag angående fördelningen av ansvaret för vägtrafiksäkerheten m. m. 1985-02-20 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer har i granskningen av fördelningen

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:22 Förslag 1984/85:22 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag om ändring i lagen (1982:1158) om riksgäldskontoret samt komplettering av anslagsframställning för budgetåret 1985/86 1985-02-14 Dnr 19-85314 Till riksdagen Regeringen

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:21 Redogörelse 1984/85:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1984 1985-02-11 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:17 Förslag 1984/85:17 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank och i lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken (Bankoreglementet) 1985-01-31 Dnr 85-025-002 Till riksdagen De

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:16 Förslag 1984/85:16 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1984 1985-01-31 Dnr 85-023-002 Till riksdagen Jämlikt föreskrifterna i 17 § bankoreglementet får fullmäktige i

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:13 Förslag 1984/85:13 Riksdagens revisorers förslag angående effektivitetsproblem vid utlokaliseringen av statliga civila myndigheter 1984-12-13 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer har granskat ett

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:12 Förslag 1984/85:12 Riksdagens revisorers förslag med anledning av granskningen av vissa kostnader för förvaring av anhållna, häktade och andra omhändertagna 1984-12-06 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer

1984-01-01

Paginering