Dokument & lagar (4 102 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA

Promemoria 2018-01-29 U2018/ 00321/AI Utbildningsdepartementet Sekretariatet för analys och internationell verksamhet Rådets möte (utbildning) den 15 februari 2018 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 9 februari Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar Icke-lagstiftande Halvtidsuppföljning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA (docx, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DB9

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkterna a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Halvtidsutvärderingen av Erasmus + och framtida riktlinjer efter 2020 - Riktlinjedebatt Europeiska rådets slutsatser från december 2017 ? utbildningsaspekter -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-02-12 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte (jordbruksministrarna) den 19 februari 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Meddelande från kommissionen;


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB

Kommenterad dagordning Rådet 2018-02-12 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 20 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.(ev.) Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB (pdf, 135 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAA

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Meddelande från kommissionen: Framtiden för livsmedel och jordbruk - Information från kommissionen - Diskussion Översyn över EU:s bioekonomistrategi och jordbrukssektorns


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FA9

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Hållbara finanser: högnivågruppens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491204

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Republiken Moldavien - Diskussion - Rådets slutsatser Fredsprocessen i Mellanöstern - Diskussion Venezuela - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491203

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Presentation av det bulgariska ordförandeskapets prioriteringar Utkast till kommenterad dagordning för Europeiska rådets möte den 22-23 mars 2018 - Diskussion Rättsstatsprincipen i Polen /


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491202

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet (art. 50) (den 22 eller 23 mars 2018) - Utkast till kommenterad dagordning Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-15 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Presentation av Bulgariens ordförandeskapsprioriteringar Informationspunkt Bakgrund Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207 (pdf, 231 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-19 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206 (pdf, 242 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-02-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 26 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205 (pdf, 130 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944DC

Rådspromemoria 2018-02-26 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 8-9 mars 2018 Dagordningspunkt x Rubrik: Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem aInteroperabilitetsförordning gränser och viseringar bInteroperabilitetsförordning polis- och rättsligt samarbete,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944DC (pdf, 108 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944DB

2018-02-26 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 89 mars 2018 INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944DB (pdf, 227 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944DA

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-26 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte miljöministrarna den 5 mars 2018 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Lista över icke lagstiftande verksamhet Lagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944DA (docx, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944D9

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-23 Försvarsdepartementet Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys Rådets möte Försvarsministrar den 6 mars 2018 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter EU:s permanent strukturerade samarbete Pesco Diskussions- och beslutspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944D9 (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944D8

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Det permanenta strukturerade samarbetet Diskussion Rådets beslut om den första omgången projekt Antagande Rådets rekommendation om det fortsatta genomförandet av det permanenta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944D7

INRIKES FRÅGOR Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem a Interoperabilitetsförordningen gränser och visering b Interoperabilitetsförordningen polissamarbete och rättsligt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4944D6

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen Diskussion Meddelanden om genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin a En europeisk strategi för plast


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-01-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 22 januari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE (pdf, 107 kB)