Dokument & lagar (4 061 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-01-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 22 januari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE (pdf, 107 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD

Kommenterad dagordning Rådet 2018-01-15 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 23 januari 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 8 januari. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.(ev.) Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Ett


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD (pdf, 94 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BC

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lista över lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Efter Cotonou - Diskussion Libyen - Diskussion Israel-Palestina / Fredsprocessen i Mellanöstern - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BB

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Icke-lagstiftning b) Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Ett fördjupat EMU - Riktlinjedebatt Övriga frågor a) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Information från ordförandeskapet b) (ev.) Momspaketet: - Förenkling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094B

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-01-22 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte (jordbruksministrarna) den 29 januari 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094B (pdf, 120 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094A

Kommenterad dagordning rådet 2018-01-22 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 29 januari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094A (pdf, 159 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490949

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet 4.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490948

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkterna Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Lägesrapport Utkast till rådets beslut om komplettering av rådets beslut av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490064

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 a) Rubrik: Förordningen för ett styrningssystem för Energiunionen Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av allmän inriktning Dokumentbeteckning: Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490064 (pdf, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490063

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte (TTE) den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 (c) och (d) Rubrik: Förslag till reviderad elhandelsförordning, respektive reviderat elmarknadsdirektiv. Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Överenskommelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490063 (pdf, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490062

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 b) Rubrik: Förslag till reviderat direktiv för förnybar energi Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av allmän inriktning Dokumentbeteckning: Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490062 (pdf, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490061

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte (energiministrarna) den 18 december 2017 1Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen 2 A-punkter 3Ren energi-paketet (första läsningen) a)Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490061 (pdf, 119 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490060


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Näringsdepartementet Rådets möte (jordbruksministrarna) den 11–12 december 2017 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2018 (Kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D (pdf, 228 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet den 14-15 december


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C (docx, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 15 december 2017 - Förhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A

Kommenterad dagordning Minister rådet 2017-12 - 01 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas och biståndsministrarnas möte den 11 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Irak Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Margot


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A (docx, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99

Kommenterad dagordning R ådet för utrikesfrågor (handel) 2017-04-24 2017-11-27 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI) Rådets för utrikesfrågor (handel) i Buenos Aires vid WTO:s elfte ministerkonferens den 10december Kommenterad dagordning Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99 (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC98

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Icke-lagstiftning b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Möte mellan utrikesministrarna Irak - Diskussion Mellanöstern: Den senaste utvecklingen i regionen - Diskussion Gemensamt möte mellan utrikesministrarna/biståndsministrarna Afrika


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9E

Slutlig Rådspromemoria 2017-12-04 Näringsdepartementet Rådets möte jordbruk och fiske den 11–12 december 2017 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk - Föredragning av kommissionen och diskussion Dokument: COM (2017) 713 final Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9E (pdf, 164 kB)