Dokument & lagar (20 585 träffar)

Betänkande 2017/18:TU6

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 30
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:TU6 (pdf, 998 kB)

Betänkande 2017/18:NU10

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 12
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:NU10 (pdf, 612 kB)

Betänkande 2017/18:SoU17

Bifall till propositionen. Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:SoU17 (pdf, 761 kB)

Betänkande 2017/18:MJU12

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 15
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-01 Beslut: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:MJU12 (pdf, 652 kB)

Betänkande 2017/18:MJU11

Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3350 yrkandena 4 och 5 och 2017/18:3772 yrkande 33 ett tillkännagivande om att främja utvecklingen av avancerad vattenrening och om att utreda om det på sikt bör införas krav på avancerad vattenrening vid de reningsverk där sådana krav ger störst miljönytta. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 12
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-01 Beslut: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:MJU11 (pdf, 603 kB)

Betänkande 2017/18:KrU5

Avslag på samtliga motioner

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 21
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-01 Beslut: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:KrU5 (pdf, 693 kB)

Betänkande 2017/18:CU10

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-01 Beslut: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:CU10 (pdf, 427 kB)

Betänkande 2017/18:UU9

Bifall till proposition 2017/18:23 punkterna 1 och 2. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:UU9 (pdf, 2312 kB)

Betänkande 2017/18:SoU38


Beredning: 2018-04-10 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:SoU18

Bifall till propositionen. Riksdagen antar regeringens lagförslag samt gör en smärre redaktionell ändring. Utskottet föreslår vidare två tillkännagivanden till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen ge den myndighet som regeringen utser i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten också när det gäller den akuta vården i alla regioner. Regeringen bör även regelbundet följa upp den nya beslutsprocessen för den nationella högspecialiserade vården. Därmed bifaller riksdagen tre motionsyrkanden varav ett delvis. Avslag på övriga motionsyrkanden

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-08 Beslut: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:SoU18 (pdf, 754 kB)

Betänkande 2017/18:MJU10

Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3348 yrkande 7, 2017/18:3717 yrkandena 13 och 14 och 2017/18:3855 yrkande 75 ett tillkännagivande om behovet av att utvärdera viltförvaltnings-delegationernas arbete i syfte att säkerställa det regionala inflytandet. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-03-07 Beslut: 2018-03-07

Betänkande 2017/18:MJU10 (pdf, 469 kB)

Betänkande 2017/18:NU9

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 8
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:NU9 (pdf, 730 kB)

Betänkande 2017/18:CU39


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU38


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU37


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU36


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU35


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:CU34


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:CU33


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:CU32


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-05 Debatt: 2018-06-11 Beslut: 2018-06-13