Laddar... Laddar webbtv för debatt

{{ metadata.debatetypename }} {{ metadata.debatedate }}

Anförandelista

Dölj

Senaste besluten

Kommande
Torsdag 19 februari
Onsdag 18 februari

Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret

Regeringen tar i en skrivelse upp tre rapporter från Riksrevisionen om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens försvarsbeslut 2010-2014. Riksrevisionen pekar bland annat på brister i tydlighet och t...

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Polisen får möjlighet att föra ett register med uppgifter om personer som inte får gå på idrottsevenemang, så kallat tillträdesförbud. De uppgifter som ska få registreras är till exempel namn, fotografi, omfattningen ...

Senaste debatterna om förslag

Kommande
Torsdag 19 februari

Regional tillväxtpolitik

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om regional tillväxtpolitik. Motionerna handlar bland annat om vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning, lokalisering och organisering ...

Infektion med ebolavirus

Riksdagen har godkänt regeringens beslut från oktober 2014 om att bestämmelserna i smittskyddslagen om samhällsfarliga sjukdomar ska gälla för infektion med ebolavirus. En samhällsfarlig sjukdom är en sjukdom vars spr...

Onsdag 18 februari

Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

En dömd person ska i större utsträckning än i dag kunna avtjäna till exempel ett fängelsestraff i det EU-land där han eller hon bäst förväntas kunna återanpassa sig socialt i samhället. De svenska påföljder som ska ku...