Laddar... Laddar webbtv för debatt

{{ metadata.debatetypename }} {{ metadata.debatedate }}

Anförandelista

Dölj

Senaste besluten

Kommande
Torsdag 26 mars

2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Regeringen redovisar i en skrivelse hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under tiden 1 juli 2013 – 30 juni 2014. Regeringen redogör också för den internationella terrorismens utveckling under samma per...

Onsdag 25 mars

Senaste debatterna om förslag

Kommande
Torsdag 26 mars

Jakt och viltvård

I dag har Naturvårdsverket huvudansvaret för viltförvaltningen. Det finns dock ett missnöje med verkets hantering av jakt- och viltförvaltningsfrågorna. Därför har riksdagen i ett så kallat tillkännagivande gett reger...

Onsdag 25 mars

Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa nya administrativa sanktioner mot fysiska personer. Förslaget innebär bland annat att sanktioner kan införas mot ledningspersoner inom banker och kreditmarknadsfö...