Laddar... Laddar webbtv för debatt

{{ metadata.debatetypename }} {{ metadata.debatedate }}

Anförandelista

Dölj

Senaste besluten

Kommande
Onsdag 28 januari

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

En sparform, som kallas investeringssparkonto, infördes den 1 januari 2012. På ett investeringssparkonto får man ha tillgångar i form av exempelvis pengar, fondandelar eller vissa aktier. Kontot innebär att tillgångar...

Onsdag 21 januari

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort sin uppföljning av hur riksdagen har använt sig av EU:s subsidiaritetsprincip under 2013. Riksdagen granskar samtliga utkast till lagförslag som man får från EU utifrån subsidiari...

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort en granskning av regeringens och ministrarnas arbete gällande vissa administrativa delar. Här följer ett urval av den granskningen.

I KU:s granskning inom området förvaltn...

Onsdag 14 januari

Senaste debatterna om förslag

Kommande
Onsdag 28 januari

Riksdagens arbetsformer m.m.

Riksdagen sa nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammar...

Onsdag 21 januari

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort sin uppföljning av hur riksdagen har använt sig av EU:s subsidiaritetsprincip under 2013. Riksdagen granskar samtliga utkast till lagförslag som man får från EU utifrån subsidiari...

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottet, KU, har gjort en granskning av regeringens och ministrarnas arbete gällande vissa administrativa delar. Här följer ett urval av den granskningen.

I KU:s granskning inom området förvaltn...

Onsdag 14 januari

Statliga företag

Regeringen redogör i en skrivelse till riksdagen för förvaltningen av statens ägande i företag under 2013 och de fyra första månaderna 2014. Det finns skillnader i åsikter mellan olika partier i riksdagens näringsutsk...

Fredag 19 december

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv för 2015. Den sammanlagda summan till området är ...