Laddar... Laddar webbtv för debatt

Anförandelista

Dölj

Senaste besluten

Kommande
Onsdag 22 oktober

Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU

Näringsutskottet har granskat EU-kommissionens vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer inom EU. I vitboken lämnar EU-kommissionen sin syn på olika förslag. På längre sikt anser kommissionen att regel...

Granskning av grönbok om en utvidgning av EU s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Näringsutskottet har granskat en grönbok från EU-kommissionen om att utvidga skyddet av geografiska ursprungsbeteckningar. Ursprungsbeteckningen är en beteckning, oftast ett namn, som bara får användas för produkter f...

Senaste debatterna om förslag

Kommande
Torsdag 26 juni

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen presenterar i den ekonomiska vårpropositionen.

Finansutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet konst...

Onsdag 25 juni

Förstärkta kapitaltäckningsregler

Riksdagen har beslutat om två nya lagar för att förstärka kapitaltäckningsreglerna för banker och andra kreditinstitut.

Den ena lagen innebär att kreditinstituten måste ha olika slag av kapitalbuffertar. Den g...

Årsredovisning för staten 2013

Regeringen har lämnat en årsredovisning för staten 2013 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat årsredovisningen och lämnat en redogörelse om detta till riksdagen.

Regeringens årsredovisning innehåller en ...

Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav

Kraven på nämndemännen i domstolarna ska skärpas. En nämndeman är en person som i regel inte är jurist men som är med och dömer i olika rättsfall i egenskap av representant för allmänheten.

Bland annat ska dom...

Skärpningar i vapenlagstiftningen

Straffen för vapenbrott blir strängare. Bland annat höjs det lägsta straffet för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En ny bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott införs också...