Laddar... Laddar webbtv för debatt

{{ metadata.debatetypename }} {{ metadata.debatedate }}

Anförandelista

Dölj

Senaste besluten

Kommande
Onsdag 19 november

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Sverige ska godkänna Europeiska rådets beslut att ändra systemet för de inkomster som man får in från medlemsländerna som ska täcka EU:s utgifter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringen av systemet gäller...

Riksrevisorernas årliga rapport 2014

Riksrevisorerna har lämnat sin årliga rapport till riksdagen, där de samlar det viktigaste i årets granskning. Finansutskottet anser att rapporten är viktig och att redovisningen blivit tydligare de senaste åren genom...

Tilläggsavtal om lån till Irland

I november 2010 bestämde sig EU och Internationella Valutafonden, IMF, samt Danmark, Storbritannien och Sverige för att låna ut pengar till Irland, som drabbats av en ekonomisk nedgång. Ett av lånevillkoren är att om ...

Grönbok om säkerhet i logitjänster för turister

Försvarsutskottet har, mot bakgrund av sitt ansvar för området skydd mot olyckor, gått igenom EU-kommissionens grönbok om säkerhet i logitjänster för turister. Syftet med grönboken är att lyfta frågor om säkerheten på...

Senaste debatterna om förslag

Kommande
Onsdag 19 november

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013

I en skrivelse redovisar regeringen AP-fondernas verksamhet under 2013, deras långsiktiga verksamhet och fondernas arbete med hållbarhet, ägarstyrning och ersättningar. AP-fondernas förvaltning gav under 2013 ett resu...

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Sverige ska godkänna Europeiska rådets beslut att ändra systemet för de inkomster som man får in från medlemsländerna som ska täcka EU:s utgifter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringen av systemet gäller...

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut)

Riksdagen har beslutat att göra några förändringar i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen för att förbättra möjligheten till internationellt rättsligt samarbete. Sverige har i dag svårt att de...

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut)

Riksdagen sa ja till att beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift ska vara samma i tryckfrihetsförordningen som i brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen ändras därmed så a...

Torsdag 26 juni

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen presenterar i den ekonomiska vårpropositionen.

Finansutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet konst...