Senaste besluten

Kommande
Onsdag 16 april

Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

En lagändring för likabehandling när det gäller social trygghet införs den 1 juli 2014. Detta för att svenska regler ska anpassas till ett EU-direktiv. Den som inte är svensk medborgare måste i dag i vissa fall ha bot...

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011, 2012 och 2013 som handlar om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lämnar ledamöterna in ett stort antal motionsförsl...

Senaste debatterna om förslag

Kommande
Onsdag 16 april

Riksbankens förvaltning 2013

Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2013. Riksbankens resultat för 2013 blev -2 miljarder kronor. Det är närmare 4 miljarder kronor lägre än 2012. Anledningen till det svaga resultatet är främst a...

Migration och asylpolitik

Regeringen har lämnat en skrivelse om den svenska migrations- och asylpolitiken under perioden den 1 juli 2010–30 juni 2013. Redogörelsen handlar om asyl- och skyddsrelaterade frågor, arbetskraftsinvandring samt övrig...

Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

En lagändring för likabehandling när det gäller social trygghet införs den 1 juli 2014. Detta för att svenska regler ska anpassas till ett EU-direktiv. Den som inte är svensk medborgare måste i dag i vissa fall ha bot...

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011, 2012 och 2013 som handlar om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lämnar ledamöterna in ett stort antal motionsförsl...