Laddar... Laddar webbtv för debatt

{{ metadata.debatetypename }} {{ metadata.debatedate }}

Anförandelista

Dölj

Senaste besluten

Kommande
Onsdag 10 februari

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Riksdagen vill att rättsväsendet får större möjligheter att förhindra terrorismresor. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. Riksdagen anser att denna möjlighet bör prövas ocks...

Senaste debatterna om förslag

Kommande
Onsdag 10 februari

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Riksdagen vill att rättsväsendet får större möjligheter att förhindra terrorismresor. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. Riksdagen anser att denna möjlighet bör prövas ocks...

Granskning av meddelande om handel för alla

Riksdagen har granskat EU-kommissionens planer på att utveckla EU:s gemensamma yttre handelspolitik. Riksdagen ställde sig på ett övergripande plan positivt till den nya strategin.

EU-kommissionen har i ett me...

Handelspolitik

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 om handelspolitiska frågor. Motionerna handlade om internationell handel och EU:s inre marknad. Flera berörde de olika handelsavtal som EU förhandlar ...

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

De svenska bestämmelserna om fritidsbåtar och vattenskotrar anpassas till EU:s regler. Det betyder att en lag införs som innehåller krav på fritidsbåtar, vattenskotrar och tillhörande utrustning och som ska förhindra ...