Det här har riksdagen beslutat

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)
Myndigheter och vissa andra aktörer ska bli mer digitalt tillgängliga (TU2)
Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas (SkU15)