• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen om tidsbegränsat uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 1999/2000:1401 av Hoffmann, Ulla (v)

den 6 september Fråga 1999/2000:1401 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen om tidsbegränsat uppehållstillstånd Europeiska kommissionen har den 24 maj 2000 lagt fram förslag till direktiv om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

naturskolor

Skriftlig fråga 1999/2000:1399 av Söderdahl, Willy (v)

den 5 september Fråga 1999/2000:1399 av Willy Söderdahl (v) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om naturskolor I Sverige finns det i dag ett sjuttiotal naturskolor. Deras syfte är att genom naturupplevelser bidra till att de elever som besöker skolorna får en ökad kunskap om naturen. Positiva upplevelser

Inlämnad: 2000-09-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

flyktingar och aboriginer i Australien

Skriftlig fråga 1999/2000:1398 av Artin, Murad (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1398 av Murad Artin (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om flyktingar och aboriginer i Australien Allt i Australien handlar inte bara om förberedelser för o lympiaden. Det har i pressen avslöjats hur flyktingar i Australien behandlas. De placeras under lång tid i läger

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

pengar till rehabilitering

Skriftlig fråga 1999/2000:1395 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1395 Återtagen

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand (v) till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

öppenheten på rådsmöten under det svenska ordförandeskapet

Skriftlig fråga 1999/2000:1388 av Hoffmann, Ulla (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1388 av Ulla Hoffmann (v) till statsminister Göran Persson om öppenheten på rådsmöten under det svenska ordförandeskapet "För att kunna möta nya utmaningar, motsvara medborgarnas förväntningar och för att en utvidgad union skall kunna fungera effektivt måste EU bli öppnare

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

öppenhet och insyn vid möten under det svenska ordförandeskapet

Skriftlig fråga 1999/2000:1387 av Hoffmann, Ulla (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1387 av Ulla Hoffmann (v) till statsminister Göran Persson om öppenhet och insyn vid möten under det svenska ordförandeskapet "För det svenska ordförandeskapet är det av grundläggande betydelse att visionen om en öppnare union upprätthålls", enligt regeringens ordförandeskapsprogram.

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

kontoret för mänskliga rättigheter i Columbia

Skriftlig fråga 1999/2000:1367 av Zetterberg, Andre vice talman Eva (v)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1367 av andre vice talman Eva Zetterberg (v) till utrikesminister Anna Lindh om kontoret för mänskliga rättigheter i Columbia Kontoret för FN:s högkommissarier för mänskliga rättigheter i Colombia inrättades 1997. Det var ett svar på de krav på ökade insatser från FN och det

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

visumbestämmelser för eritreaner

Skriftlig fråga 1999/2000:1368 av Artin, Murad (v)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1368 av Murad Artin (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om visumbestämmelser för eritreaner Den 19 juli respektive den 20 juli i år förvägrades Asmeron Weldeindrias Tewelde och Wdase Yohannes Berhe inresevisum till Sverige. I motiveringen angavs att det politiska läget

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

redovisning av frånvaro i gymnasiebetyg

Skriftlig fråga 1999/2000:1351 av Larsson, Kalle (v)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1351 av Kalle Larsson (v) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om redovisning av frånvaro i gymnasiebetyg Stockholms stad har nyligen beslutat att gymnasieelevernas frånvaro ska redovisas i slutbetyget från gymnasieskolan. Beslutet kommer att drabba enskilda elever på ett mycket

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)