• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N23 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1994/95:N23 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Våren 1994 beslutade riksdagen om reformering av elmarknaden (prop. 1993/94:162). Det var ett majoritetsbeslut som kritiserades hårt av både socialdemokrater och vänsterpartister. En tid efter riksdagsvalet,


Utskottsberedning: --------1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo12 av Gudrun Schyman m. fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Propositionen om kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. innebär ett ökat krav på miljöhänsyn i den fysiska planeringen och en önskan


Utskottsberedning: ----------1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:162 Trestickla nationalpark

Motion 1994/95:Jo38 av Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo38 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:162 Trestickla nationalpark Vänsterpartiet anser att det är utmärkt att Trestickla nationalpark nu skapas. Det skulle dock ha kunnat ske för flera år sedan. I södra delen av Sverige är orörd skogsmark oerhört sällsynt.


Utskottsberedning: --1995/96:JoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals

Motion 1994/95:L51 av Tanja Linderborg (v)

Motion till riksdagen 1994/95:L51 av Tanja Linderborg m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals Vänsterpartiet har under lång tid förordat att barns rättigheter skall samlas i en särskild balk i svensk lagstiftning. Den skall ha sin utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter.


Utskottsberedning: ----1995/96:LU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi37 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi37 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition) Sammanfattning av Vänsterpartiets förslag -- förstärk kommunsektorn med 6 600 miljoner kronor Vänsterpartiet


Utskottsberedning: ---------------1994/95:FiU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition) Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning Den ekonomiska politiken måste enligt Vänsterpartiets mening


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:LU32 1994/95:SkU28 1994/95:UU26
Riksdagsbeslut (116 yrkanden): , , 58 saknar beslutsinformation

med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

Motion 1994/95:Ju23 av Per Rosengren och Lennart Beijer (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Ju23 av Per Rosengren och Lennart Beijer (v) med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Vänsterpartiet har så sent som i motion till budgetpropositionen krävt att anslagen till kronofogdemyndigheter och skattemyndigheter skall vara oförändrade.


Utskottsberedning: -1994/95:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

Motion 1994/95:A55 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:A55 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Utvecklingen på arbetsmarknaden Trots den exportledda konjunkturuppgången är sysselsättningssituationen fortsatt mycket svår. Sysselsättningen har ökat, men mycket litet.


Utskottsberedning: -------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21 1994/95:FiU20 1995/96:AU9
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A38 av Hans Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:A38 av Hans Andersson m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Den regionala utvecklingen Som regeringen själv konstaterar finns det stora skillnader mellan landets olika delar. Det gäller såväl samhällsstruktur som utvecklingskraft. Strukturförändringar i samhället


Utskottsberedning: ---------1994/95:AU13 1994/95:SkU28
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

Motion 1994/95:So45 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:So45 av Stig Sandström m.fl. (v) med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Vänsterpartiet tillstyrker i stort sett regeringens proposition. Hädanefter skall vårdavtal och samverkansavtal med enskilda läkare kunna styra vården. Det är ett mål att samverkansorgan


Utskottsberedning: ---1994/95:SoU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation