• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

biodlingens förutsättningar

Skriftlig fråga 2002/03:1369 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 10 september Fråga 2002/03:1369 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om biodlingens förutsättningar Biodlingen har betydelse ur olika hänseenden. Förutom honungsproduktionen och pollinering ger biodlingen även indirekt effekt på landsbygdsutvecklingen. Biodlingen är därför värd att

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

användning av elpåfösare på slakterier

Skriftlig fråga 2002/03:1368 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 10 september Fråga 2002/03:1368 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om användning av elpåfösare på slakterier På senare tid har en rad anmälningar som rör misstänkt otillåten användning av elpåfösare i samband med slakt inrapporterats. Efter den senaste anmälningen genomförde även

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

livsmedelstillsyn

Skriftlig fråga 2002/03:1367 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 10 september Fråga 2002/03:1367 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om livsmedelstillsyn Kontrollen av restauranger och livsmedelsbutiker blir allt sämre. Målet är att varje lokal där livsmedel hanteras ska besökas en gång per år. Men under de senaste tio åren har antalet inspektioner

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

IT-politisk strategigrupp

Skriftlig fråga 2002/03:1360 av Thorborg, Karin (v)

den 8 september Fråga 2002/03:1360 av Karin Thorborg v till statsrådet Ulrica Messing om IT-politisk strategigrupp Regeringen har tillsatt en IT-politisk strategigrupp. Det är ett välkommet initiativ och ett positivt steg på vägen att skapa ett informationssamhälle för alla. Jag vill ha ett förtydligande av gruppens

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

landsflyktiga iranska kurder i Turkiet

Skriftlig fråga 2002/03:1364 av Hoffmann, Ulla (v)

den 8 september Fråga 2002/03:1364 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Anna Lindh om landsflyktiga iranska kurder i Turkiet Lördagen den 31 augusti började turkiska polisen arrestera 20 iranier av kurdisk härkomst som flytt undan förtyckarregimen i Iran. Sedan dess har den turkiska polisen arresterat ytterligare

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Anna Lindh (S)

svensk klimatpolitik

Skriftlig fråga 2002/03:1332 av Svensson Smith, Karin (v)

den 28 augusti Fråga 2002/03:1332 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om svensk klimatpolitik Resultatet från det svenska klimatforskningsprogrammet SWECLIM visar att de sannolika effekterna av den mänskligt orsakade växthuseffekten blir allvarligare än vad som tidigare förväntats. Den gångna

Inlämnad: 2003-08-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Europarådets ekonomiska läge

Skriftlig fråga 2002/03:1329 av Einarsson, Mats (v)

den 26 augusti Fråga 2002/03:1329 av Mats Einarsson v till utrikesminister Anna Lindh om Europarådets ekonomiska läge Europarådet är en organisation som alltsedan sin tillkomst haft ett starkt stöd av såväl svenska regeringar som av riksdagen. Numera är Europarådet en alleuropeisk organisation med omfattande arbetsuppgifter

Inlämnad: 2003-08-26 Besvarare: Anna Lindh (S)

stöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Skriftlig fråga 2002/03:1313 av Linna, Elina (v)

den 18 augusti Fråga 2002/03:1313 av Elina Linna v till statsrådet Hans Karlsson om stöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder Den 13 augusti varslades en tredjedel av de 300 anställda på Danaher Motioni Flen. Detta varsel i Flen motsvarar det mångdubbla i Stockholm eller någon annan större stad. Utvecklingen är nu

Inlämnad: 2003-08-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

stöd till integrationsprojekt inom folkbildningen

Skriftlig fråga 2002/03:1309 av Larsson, Kalle (v)

den 15 augusti Fråga 2002/03:1309 av Kalle Larsson v till statsrådet Mona Sahlin om stöd till integrationsprojekt inom folkbildningen Integrationsfrågan är i dag en av de största utmaningar vi står inför. En rad program, satsningar och åtgärder pågår för att fördjupa integrationen. Men fram till nu kan man konstatera

Inlämnad: 2003-08-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

technetium i odlad lax

Skriftlig fråga 2002/03:1282 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1282 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om technetium i odlad lax För fem år sedan lovade den brittiske vice premiärministern John Prescott att utsläppen från den kärntekniska anläggningen i Sellafield skulle minskas. Sedan dess har dock de radioaktiva utsläppen tvärtom

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)