• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering, m.m. Inledning Vänsterpartiets presenterade i samband med regeringens ekonomiska vårproposition ett sysselsättningspaket


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (108 yrkanden): , , 54 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Inledning Arbetslösheten är ett stort misslyckande. Sverige demonstrerade under några decennier möjligheten att förena välfärd och en effektiv


Utskottsberedning: ----1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.

Motion 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Postbranschen genomgår en stor och snabb omvälvning som har sin grund i den tekniska utvecklingen. Ett allt flitigare användande av modern elektronik innebär nya och moderna sätt att


Utskottsberedning: ------1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.

Motion 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en förlängning av arbetsgivarperioden från 14 till 28 dagar. Detta ökar arbetsgivarnas kostnader och en del av


Utskottsberedning: -----1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m.

Motion 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Vänsterpartiet stöder i huvudsak regeringens förslag till en ny lag om underhållsstöd. Principerna till den nya lagen om underhållsstöd utarbetades i samråd med riksdagens


Utskottsberedning: ------1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel

Motion 1995/96:N42 av Lennart Beijer (v)

Motion till riksdagen 1995/96:N42 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel Regeringen föreslår i propositionen att en ny valutaväxlingslag införs. Syftet med lagen är dels att förhindra penningtvätt och dels att förbättra konsumentskyddet. Vänsterpartiet har inga


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten

Motion 1995/96:K38 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1995/96:K38 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten I proposition 1995/96:220 föreslås en lag om statsbudgeten. Regeringen anser att regeringsformens bestämmelser om finansmakten och statsbudgeten behöver kompletteras och preciseras. Regeringen påstår


Utskottsberedning: ----1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden

Motion 1995/96:Jo28 av Lennart Gustavsson (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo28 av Lennart Gustavsson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Bakgrund Fjällvärlden utgör nära en femtedel av den svenska landytan. Under tusentals år har dessa landområden legat opåverkade av människan eller varit föremål för extensiv


Utskottsberedning: -------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1995/96:199 JAS 39 Gripen-projektet

Motion 1995/96:Fö18 av Jan Jennehag (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fö18 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:199 JAS 39 Gripen-projektet Vänsterpartiet anser att det inte skall ske några ytterligare beställningar inom projektet. De behövs inte för det svenska försvaret. Svensk industri behöver kvalificerade samhällsbeställningar, men


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

Motion 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Propositionens förslag I proposition 1995/96:213 föreslår regeringen att det generella statsbidraget till kommuner


Utskottsberedning: -1996/97:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation