• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering, m.m. Inledning Vänsterpartiets presenterade i samband med regeringens ekonomiska vårproposition


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (108 yrkanden): , , 54 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Inledning Arbetslösheten är ett stort misslyckande. Sverige demonstrerade under några decennier möjligheten att förena välfärd och


Utskottsberedning: ----1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.

Motion 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m. Postbranschen genomgår en stor och snabb omvälvning som har sin grund i den tekniska utvecklingen. Ett allt flitigare användande av modern elektronik innebär nya och moderna sätt


Utskottsberedning: ------1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.

Motion 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en förlängning av arbetsgivarperioden från 14 till 28 dagar. Detta ökar arbetsgivarnas kostnader och


Utskottsberedning: -----1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m.

Motion 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Vänsterpartiet stöder i huvudsak regeringens förslag till en ny lag om underhållsstöd. Principerna till den nya lagen om underhållsstöd utarbetades i samråd


Utskottsberedning: ------1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel

Motion 1995/96:N42 av Lennart Beijer (v)

Motion till riksdagen 1995/96:N42 av Lennart Beijer m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel Regeringen föreslår i propositionen att en ny valutaväxlingslag införs. Syftet med lagen är dels att förhindra penningtvätt och dels att förbättra konsumentskyddet. Vänsterpartiet har


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten

Motion 1995/96:K38 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1995/96:K38 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten I proposition 1995/96:220 föreslås en lag om statsbudgeten. Regeringen anser att regeringsformens bestämmelser om finansmakten och statsbudgeten behöver kompletteras och preciseras. Regeringen


Utskottsberedning: ----1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden

Motion 1995/96:Jo28 av Lennart Gustavsson (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo28 av Lennart Gustavsson m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Bakgrund Fjällvärlden utgör nära en femtedel av den svenska landytan. Under tusentals år har dessa landområden legat opåverkade av människan eller varit föremål för


Utskottsberedning: -------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1995/96:199 JAS 39 Gripen-projektet

Motion 1995/96:Fö18 av Jan Jennehag (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fö18 av Jan Jennehag m.fl. (v) med anledning av skr. 1995/96:199 JAS 39 Gripen-projektet Vänsterpartiet anser att det inte skall ske några ytterligare beställningar inom projektet. De behövs inte för det svenska försvaret. Svensk industri behöver kvalificerade samhällsbeställningar,


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

Motion 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Propositionens förslag I proposition 1995/96:213 föreslår regeringen att det generella statsbidraget till


Utskottsberedning: -1996/97:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation