• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

med anledning av skriv. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG

Motion 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänt Regeringen anger i skrivelse 1992/93:255 vad som är betydelsefullt i Sveriges samarbetet med EG beträffande miljöfrågor. Egentligen är det fel tidpunkt att


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27 1993/94:JoU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien

Motion 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Regeringen begär riksdagens medgivande att ställa en väpnad svensk styrka omfattande cirka 1 000 personer till FN:s


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott

Motion 1992/93:K30 av Eva Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1992/93:K30 av Eva Zetterberg v med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott Regeringen har i en proposition med önskvärd skyndsamhet lagt fram förslag till ändring i sekretesslagen. Ändringen innebär att sekretess införs hos domstol i mål om ansvar för barnpornografibrott.


Utskottsberedning: -1992/93:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:197 Ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m.

Motion 1992/93:So62 av Eva Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1992/93:So62 av Eva Zetterberg v med anledning av prop. 1992/93:197 Ändring i lagen 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m. I proposition 1992/93:197 föreslås vissa ändringar i de lagrum som har att göra med vad som ibland kallas könsbyteI sammanhanget föreslås också förändringar


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:219 Användning av inkomna medel för biståndsverksamhet

Motion 1992/93:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U26 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:219 Användning av inkomna medel för biståndsverksamhet 15-kronorskampanjen Tusentals människor har protesterat mot nedskärningen av u-landsbiståndet genom att skicka in 15 kronor i månaden till UD. Detta är en av många opinionsyttringar


Utskottsberedning: --1992/93:UU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:T105 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:T105 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Riksfärdtjänsten I propositionen föreslås att riksfärdtjänsten skall kommunaliseras fr.o.m. den 1 januari 1994. I och


Utskottsberedning: ---1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:T103 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1992/93:T103 av Karl-Erik Persson v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Flyglinjen Östersund-Umeå Regeringen föreslår i propositionen att flyglinjen mellan Östersund och Umeå ska få statligt stöd


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Ju34 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju34 av Berith Eriksson m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Nej till fler fängelseplatser Vänsterpartiet avslår regeringens förslag till att avsätta 96 396 000 kronor för att kriminalvården ska


Utskottsberedning: --1992/93:JuU38
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi117 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi117 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadspolitik 1. Inledning Arbetslösheten i Sverige ligger på en dramatiskt hög nivå. Vid varje tillfälle hittills


Utskottsberedning: -----------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi116 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi116 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning I motionen föreslår Vänsterpartiet att grundavdraget slopas för högre inkomster. Vänsterpartiet föreslår


Utskottsberedning: ---1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation