• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf59 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf59 av Lars Werner m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Grunderna för flykting- och immigrationspolitiken Vänsterpartiet anser att det nu är viktigare än någonsin att Sverige för en generös flyktingpolitik. Det är de fattiga och


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N137 av Rolf L Nilson (v)

Motion till riksdagen 1990/91:N137 av Rolf L Nilson (v) med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek I propositionen föreslås genomgripande förändringar av Stadshypoteks organisation. Det innebär bl.a att Stadshypoteks rörelse skall överföras till ett för ändamålet bildat kreditaktiebolag. Regeringens


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden

Motion 1990/91:N129 av Rolf L Nilson (v)

Motion till riksdagen 1990/91:N129 av Rolf L Nilson (v) med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden AP-fonderna verksamhet och placeringsbestämmelser har varit föremål för en ganska intensiv debatt under det senaste året. Debatten har åtminstone delvis förts mot bakgrund


Utskottsberedning: -1990/91:NU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

Motion 1990/91:N119 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:N119 av Rolf L Nilson m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Omfattande kritik har riktats mot den nu gällande lagen om träfiberråvara. Enligt kritiken behövs inte lagen för att tillförsäkra skogsindustrin råvara. Den har dessutom den negativa konsekvensen


Utskottsberedning: --1990/91:NU42 1991/92:NU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor

Motion 1990/91:Jo163 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo163 av Lars Werner m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor En livsmedelspolitik för konsumenter och producenter Den svenska debatten om livsmedelspolitik och jordbrukspolitik har på ett olyckligt sätt fokuserats på motsättningen mellan producenter


Utskottsberedning: ----------1990/91:JoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

Motion 1990/91:Sf54 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf54 av Lars Werner m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Regeringen föreslog i en remiss till lagrådet 1990.06.28 att en lag om sjuklön skulle införas. Förslaget om sjuklön hade inte remissbehandlats vilket annars är brukligt inför så genomgripande förändringar.


Utskottsberedning: -1990/91:SfU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Ub197 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub197 av Björn Samuelson m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition) Om vissa utbildningsfrågor Linjesystemet Regeringen föreslår vissa åtgärder vad avser högskolan i kompletteringspropositionen.


Utskottsberedning: -------1990/91:FiU30 1990/91:UbU12 1990/91:UbU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

Motion 1990/91:So90 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:So90 av Lars Werner m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Inledning Hälsan är starkt knuten till vad man arbetar med. Har man dålig utbildning, ett lågstatusyrke och låg inkomst så samverkar detta genomsnittligt med sämre hälsa. Detta är en av anledningarna


Utskottsberedning: -----------1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

Motion 1990/91:So89 av Björn Samuelson och Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1990/91:So89 av Björn Samuelson och Gudrun Schyman (v) med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Lokalisera det nya folkhälsoinstitutet till Karlstad Regeringen föreslår i propositionen att ett folkhälsoinstitut närmare utreds och inrättas. Vi har i annan motion från vänsterpartiet


Utskottsberedning: -1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

Motion 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. (c, m, fp, v, s, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. (c, s, m, fp, v, mp) med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor I proposition 1990/91:175 har regeringen lagt förslag till riksdagen om inrättande av ett statligt folkhälsoinstitut med huvuduppgift att på nationell nivå driva folkhälsofrämjande och


Utskottsberedning: -1990/91:SoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation