• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88

Motion 1987/88:Jo70 av Bengt Kindbom m. fl. (c, m, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo70 av Bengt Kindbom m. fl. (c, m, vpk) med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition) Jo70-7 I förevarande


Utskottsberedning: -1988/89:JoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter

Motion 1987/88:L11 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 :L11 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter Vänsterpartiet kommunisterna accepterar inte regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter.


Utskottsberedning: --1988/89:LU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. (förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.)

Motion 1987/88:Ju42 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ju42 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. (förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.) Regeringen föreslår i propositionen dels att polisen


Utskottsberedning: --1988/89:JuU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

om statligt huvudmannaskap för vårdhögskolan

Motion 1987/88:Ub677 av Margo Ingvardsson m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 :Ub677 av Margo Ingvardsson m. fl. (vpk) om statligt huvudmannaskap för vårdhögskolan Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So476 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om


Utskottsberedning: -1988/89:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

om lokalisering till Södertälja av högskolan för lärarutbildning

Motion 1987/88:Ub674 av Tore Claeson (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub674 av Tore Claeson (vpk) om lokalisering till Södertälja av högskolan för lärarutbildning Som bekant har sedan en tid tillbaka förts diskussioner om verksamheten vid HLS i Stockholm mot bakgrund av olika


Utskottsberedning: -1988/89:UbU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

om bättre kritisk-analytisk skolning för journalister

Motion 1987/88:Ub637 av Jörn Svensson och Bertil Måbrink (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 :Ub637 av Jörn Svensson och Bertil Måbrink (vpk) om bättre kritisk-analytisk skolning för journalister Efterspelet till mordet på Olof Palme gav upphov till ett flertal viktiga erfarenheter. Inte minst gäller


Utskottsberedning: -1988/89:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

om undervisning i teckenspråk för föräldrar till döva och hörselskadade barn

Motion 1987/88:Ub349 av Björn Samuelson (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 :Ub349 av Björn Samuelson (vpk) om undervisning i teckenspråk för föräldrar till döva och hörselskadade barn Det finns inånga olösta frågor som rör stödet till familjer som lever i en handikappsituation. Språkets


Utskottsberedning: --1988/89:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

om åtgärder för elever med allvarliga läs- och

Motion 1987/88:Ub328 av Lars Leijonborg m. fl. (fp, s, m, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub328 av Lars Leijonborg m. fl. (fp, s, m, c, vpk) om åtgärder för elever med allvarliga läs- och skrivsvårigheter En av de viktiga grundstenarna för demokratin är att alla medborgare kan läsa och skriva.


Utskottsberedning: -1988/89:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

om en nordisk kulturell hemmamarknad

Motion 1987/88:U537 av Karin Söder m. fl. (c, m, fp, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Karin Söder m. fl. (c, m, fp, vpk) om en nordisk kulturell hemmamarknad Mot. 1987/88 U537-540 Nordiskt kulturellt samarbete har tradition långt tillbaka och har sitt huvudsakliga ursprung i ett antal samarbetsinitiativ


Utskottsberedning: ---------------1988/89:UU11
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

om de mänskliga rättigheterna

Motion 1987/88:U514 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:U514 av Lars Werner m. fl. (vpk) om de mänskliga rättigheterna Demokrati och mänskliga rättigheter måste bevakas i den svenska biståndsoch flyktingpolitiken och vid krigsmaterielexport. Behovet av att noga följa


Utskottsberedning: --1988/89:UU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation