• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]vansterpartiet.se

Said and done

Temadagar i riksdagen för allmänheten, m. m.

Motion 1986/87:K305 Margo Ingvardsson (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 :K305 Margo Ingvardsson (vpk) Temadagar i riksdagen för allmänheten, m. m. Riksdagen diskuterar och beslutar varje år i frågor med betydelse för människors livssituation och landets utveckling. Allmänheten kan


Utskottsberedning: ---1988/89:KU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation