• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]kristdemokraterna.se

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta motionens förslag till lag om ändring

2017-09-20

Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 126 kB)

Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder

Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD) Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sekretesslagen bör ses över så att tydliga regler kring anmälningsplikt och rättsstöd finns vid alla misstankar

2017-09-20

Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD) (pdf, 67 kB)

Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiska program kan tillskapas och tillkännager detta för

2017-09-19

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 61 kB)

Uppgradering av Pensionsmyndighetens uppdrag

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD) Uppgradering av Pensionsmyndighetens uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Pensionsmyndigheten kan ges ett uppgraderat uppdrag med syfte att underlätta för en enskild att göra

2017-09-18

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 62 kB)

Tydligare företagsbeskattning

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)

Motion till riksdagen 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD) Tydligare företagsbeskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändring i betalning av skatter, så det blir tydligt belopp och betalningsdatum och tidsfrister, för varje enskild

2017-09-18

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD) (pdf, 64 kB)

Kontanter som betalningsmedel

Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)

Motion till riksdagen 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD) Kontanter som betalningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det i bankers uppdrag ska ingå att kunna hantera kontanta medel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Olika

2017-09-18

Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD) (pdf, 67 kB)

Bevarandet av gravar och gravstenar

Motion 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD) Bevarandet av gravar och gravstenar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens ansvar för bevarandet av den svenska gravkulturen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Begravningsväsendet,

2017-09-18

Motion 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 61 kB)

Enhetlig kulturmoms

Motion 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD) Enhetlig kulturmoms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna på kulturområdet i syfte att nå en enhetlig kulturmoms och tillkännager detta för regeringen. Motivering I

2017-09-18

Motion 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 59 kB)

Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD) Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statens fördelning av anslag till de olika fristående teologiska högskolorna för utbildning och

2017-09-18

Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 65 kB)

Alkobommar vid svenska hamnar

Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD) Alkobommar vid svenska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa automatiska nykterhetskontroller vid de svenska hamnarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen

2017-09-18

Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 63 kB)