• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Manuell service för tågresenärer

Skriftlig fråga 2013/14:527 av Zander, Solveig (C)

den 26 mars Fråga 2013/14:527 Manuell service för tågresenärer av Solveig Zander C till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M SJ har varslat 400 anställda inom administration och försäljning. Varslet kommer inte att påverka tågtrafiken, men det kommer att påverka resenärerna. Givetvis är det bra att självbetjäningen

Inlämnad: 2014-03-26 Besvarare: Peter Norman (M)

Rättvis fördelning av infrastrukturanslag

Skriftlig fråga 2013/14:428 av Åsling, Per (C)

den 14 februari Fråga 2013/14:428 Rättvis fördelning av infrastrukturanslag av Per Åsling C till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Jämtlands län, och dess betydelsefulla basnäringar i form av jord, skog och besöksnäringen, riskerar att missgynnas i fördelningen av infrastrukturpengar. De siffror som Trafikverket

Inlämnad: 2014-02-14 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Filmning av patienter utan tillstånd

Skriftlig fråga 2013/14:312 av Zander, Solveig (C)

den 14 januari Fråga 2013/14:312 Filmning av patienter utan tillstånd av Solveig Zander C till socialminister Göran Hägglund KD Så kallade dokusåpor och tv-serier som filmas inom sjukvården med faktiska patienter har blivit allt vanligare. Det har den senaste tiden varit ett diskuterat och aktuellt ämne. Patienter

Inlämnad: 2014-01-14 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Lantmäteriets regionala närvaro

Skriftlig fråga 2013/14:311 av Åsling, Per (C)

den 14 januari Fråga 2013/14:311 Lantmäteriets regionala närvaro av Per Åsling C till statsrådet Stefan Attefall KD Det har kommit till min kännedom att Lantmäteriet nu genomför organisatoriska förändringar som innebär att kontor avvecklas på flera orter i våra landsbygder. Följden av detta blir att tillgänglighet

Inlämnad: 2014-01-14 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Digital infrastruktur

Motion 2013/14:T492 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2013/14:T492 av Emil Källström C Digital infrastruktur C441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en it-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa. Motivering För att hela Sverige ska kunna växa krävs grundläggande


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T492 av Emil Källström (C) (doc, 53 kB)

En socialtjänstlag med individen i centrum

Motion 2013/14:So570 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:So570 av Anders Åkesson C En socialtjänstlag med individen i centrum C468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för föräldrar till barn med s.k. SoL-insatser att också bli berättigade till


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So570 av Anders Åkesson (C) (doc, 54 kB)

Decentraliserad fastighetsskatt på elproducerande fastigheter

Motion 2013/14:Sk395 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk395 av Emil Källström C Decentraliserad fastighetsskatt på elproducerande fastigheter C450 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över en decentralisering av fastighetsskatten för elproducerande fastigheter.


Utskottsberedning: 2013/14:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk395 av Emil Källström (C) (doc, 54 kB)

Förbättra de förutsättningar för ett ökat företagande bland kvinnor med invandrarbakgrund

Motion 2013/14:N405 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2013/14:N405 av Rickard Nordin C Förbättra de förutsättningar för ett ökat företagande bland kvinnor med invandrarbakgrund C350 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett ökat företagande bland


Utskottsberedning: 2013/14:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N405 av Rickard Nordin (C) (doc, 58 kB)

Regler för vildsvinsslakt- och försäljning

Motion 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell C Regler för vildsvinsslakt- och försäljning C508 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverken för att slakta och försälja vildsvin. Motivering I ett resurshushållande


Utskottsberedning: 2013/14:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell (C) (doc, 56 kB)

Införande av miljöfordonspremie

Motion 2013/14:MJ481 av Anders Åkesson och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ481 av Anders Åkesson och Göran Lindell C Införande av miljöfordonspremie C322 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige på sikt måste arbeta för att få världens i särklass mest miljöanpassade buss- och lastbilspark


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ481 av Anders Åkesson och Göran Lindell (C) (doc, 55 kB)