• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. C med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter C1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 sista stycket lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet med


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (doc, 56 kB)

Trygghetens hus som föregångare och gott exempel

Skriftlig fråga 2012/13:571 av Åsling, Per (C)

den 10 juni Fråga 2012/13:571 Trygghetens hus som föregångare och gott exempel av Per Åsling C till försvarsminister Karin Enström M Alarmeringstjänstutredningen har presenterat sin utredning, som nu är ute på remiss. Många frågor kring regionalisering och lokalisering av statliga myndigheter är aktuella just nu

Inlämnad: 2013-06-10 Besvarare: Karin Enström (M)

Designutbildningen i Pukeberg

Skriftlig fråga 2012/13:287 av Åkesson, Anders (C)

den 29 januari Fråga 2012/13:287 Designutbildningen i Pukeberg av Anders Åkesson C till utbildningsminister Jan Björklund FP År 2001 etablerade dåvarande Högskolan i Kalmar en designutbildning i Pukeberg efter ett beslut av regeringen. Efter samgåendet mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet är verksamheten

Inlämnad: 2013-01-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Nyanserade synfältskrav för körkort

Interpellation 2012/13:167 av Danielsson, Staffan (C)

den 4 december Interpellation 2012/13:167 Nyanserade synfältskrav för körkort av Staffan Danielsson C till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Jag har de senaste åren engagerat mig i frågan om hur pass bra man måste kunna se för att få inneha körkort. Många personer som ser bra fråntas varje år sitt körkort,

Inlämnad: 2012-12-04 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nyanserade synfältskrav för körkort

Ursprungsmärkning av varor

Motion 2012/13:U334 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:U334 av Karin Nilsson C Ursprungsmärkning av varor C489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ursprungsmärkning av varor från ockuperad mark enligt internationell rätt. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U334 av Karin Nilsson (C) (doc, 54 kB)

Stärkt nordiskt samarbete

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. KD, FP, MP, C Stärkt nordiskt samarbete KD405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C) (doc, 60 kB)

Uigurernas situation

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde KD, C Uigurernas situation KD402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga fri- och


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) (doc, 68 kB)

Fortsatt demokratiutveckling i Burma

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. FP, KD, C Fortsatt demokratiutveckling i Burma FP0002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella samfundet ska driva på en demokratisk utveckling,


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C) (doc, 61 kB)

Grundläggande service

Motion 2012/13:N379 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2012/13:N379 av Per Åsling C Grundläggande service C302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå ett golv som ger varje


Utskottsberedning: 2012/13:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N379 av Per Åsling (C) (doc, 57 kB)

Åtgärder med anledning av dvärgbandmaskens etablering i Sverige

Motion 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson C Åtgärder med anledning av dvärgbandmaskens etablering i Sverige C419 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om långsiktigt hållbara åtgärder mot dvärgbandmask. Motivering Huvudansvaret


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (doc, 60 kB)