• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Extern utredning av framtida välfärdsstatistik

Interpellation 2008/09:588 av Levi, Lennart (c)

den 19 augusti Interpellation 2008/09:588 Extern utredning av framtida välfärdsstatistik av Lennart Levi c till finansminister Anders Borg m I min fråga i kammaren den 30 november 2006 och i min tidigare interpellation till finansminister Anders Borg 2007/08:187 framhöll jag att vårt land kan vara stolt över Statistiska

Inlämnad: 2009-08-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Extern utredning av framtida välfärdsstatistik

Omskärelse av små pojkar

Interpellation 2008/09:565 av Danielsson, Staffan (c)

den 31 juli Interpellation 2008/09:565 Omskärelse av små pojkar av Staffan Danielsson c till socialminister Göran Hägglund kd Sveriges landsting tar entydigt ställning för föräldrars rätt att operera bort förhuden på pojkars känsliga könsorgan och för att landstingen ska bistå föräldrarna med att utföra detta ingrepp.

Inlämnad: 2009-07-31 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omskärelse av små pojkar

Lagstiftning gällande försöksdjur i vilthägn

Skriftlig fråga 2008/09:1088 av Linander, Johan (c)

den 16 juli Fråga 2008/09:1088 Lagstiftning gällande försöksdjur i vilthägn av Johan Linander c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sverige har världens främsta försöksdjurslagstiftning. Det krävs tre olika tillstånd för att genomföra en forskningsstudie på ett djur i anläggning, även för rena observationer

Inlämnad: 2009-07-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Åtgärder för ökad användning och produktion av biogas i Sverige

Skriftlig fråga 2008/09:1037 av Åsling, Per (c)

den 17 juni Fråga 2008/09:1037 Åtgärder för ökad användning och produktion av biogas i Sverige av Per Åsling c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Världen står de närmaste åren inför en omfattande energiomställning som kommer att kräva att vi byter ut de energikällor som bidrar till växthuseffekten och som

Inlämnad: 2009-06-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Vattenbruk

Skriftlig fråga 2008/09:1000 av Åsling, Per (c)

den 1 juni Fråga 2008/09:1000 Vattenbruk av Per Åsling c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I mars presenterade regeringens särskilde utredare Håkan Larsson betänkandet Det växande vattenbrukslandet Där analyseras förutsättningarna att utveckla en ekonomiskt och ekologiskt bärkraftig vattenbruksnäring

Inlämnad: 2009-06-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Dubbelt medborgarskap och rösträtt till Europaparlamentet

Skriftlig fråga 2008/09:979 av Lundgren, Kerstin (c)

den 26 maj Fråga 2008/09:979 Dubbelt medborgarskap och rösträtt till Europaparlamentet av Kerstin Lundgren c till justitieminister Beatrice Ask m Vallagstiftningen tar fasta på att varje medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen ska ha rätt att rösta. När det gäller Europaparlamentsvalet ska detta gälla även

Inlämnad: 2009-05-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Mödradödlighet

Skriftlig fråga 2008/09:957 av Linander, Johan (c)

den 20 maj Fråga 2008/09:957 Mödradödlighet av Johan Linander c till statsrådet Gunilla Carlsson m FN:s millenniemål består av åtta utvecklingsmål som antogs år 2000. Om sex år, 2015, ska dessa mål vara uppfyllda. Det femte målet, mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelarär det som är allra längst ifrån att

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Kritiskt tänkande, medkännande och kreativitet i grundskolan

Interpellation 2008/09:554 av Selin Lindgren, Eva (c)

den 14 maj Interpellation 2008/09:554 Kritiskt tänkande, medkännande och kreativitet i grundskolan av Eva Selin Lindgren c till utbildningsminister Jan Björklund fp Utbildningsministern har under de senaste åren med skärpa framhävt vikten av att alla svenska barn får tillräckligt goda kunskaper i att skriva, läsa

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kritiskt tänkande, medkännande och kreativitet i grundskolan

Statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag

Skriftlig fråga 2008/09:902 av Weibull Kornias, Marie (m)

den 6 maj Fråga 2008/09:902 Statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag av Per Åsling c till näringsminister Maud Olofsson c Partierna i Allians för Sverige utlovade i sitt valmanifest att under mandatperioden införa ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag. Kreditgarantiföreningen

Inlämnad: 2009-05-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Verksamhet för synskadade

Skriftlig fråga 2008/09:882 av Tornberg, Stefan (c)

den 24 april Fråga 2008/09:882 Verksamhet för synskadade av Stefan Tornberg c till statsrådet Maria Larsson kd Synskadades riksförbund SRF i Norrbotten och Västerbotten har sedan ett par år bedrivit verksamhet riktad till målgruppen synskadade med ytterligare funktionshinder. Det är en verksamhet som varit möjlig

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)