• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

naturkatastrofer i Värmland

Skriftlig fråga 2003/04:1615 av Gerdin, Viviann (c)

den 10 september Fråga 2003/04:1615 av Viviann Gerdin c till försvarsminister Leni Björklund om naturkatastrofer i Värmland Onsdagen den 4 augusti sommaren 2004 inträffade ett extremt oväder i mellersta Värmland i trakterna kring Hagfors Sunnemo. 210 millimeter regn vräkte ned under enbart några timmar. Befolkningen

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Leni Björklund (S)

löftet om en ny E6 och arbetsplan Hogdal-Skee

Skriftlig fråga 2003/04:1606 av Torstensson, Åsa (c)

den 8 september Fråga 2003/04:1606 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om löftet om en ny E 6 och arbetsplan Hogdal-Skee Inför valet 2002 gav dåvarande ansvarig minister för infrastruktur Björn Rosengren löfte om en färdigutbyggd Europaväg 6 genom hela Bohuslän år 2007. Det löftet höll dock inte. Därefter

Inlämnad: 2004-09-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

konsekvenser av Rikstrafikens planerade besparingar

Skriftlig fråga 2003/04:1603 av Larsson, Håkan (c)

den 6 september Fråga 2003/04:1603 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om konsekvenser av Rikstrafikens planerade besparingar Rikstrafiken har hamnat i ekonomiska problem och därför tagit fram ett omfattande sparpaket. Fullföljs planerna kommer detta att få svåra regionalpolitiska och samhällsekonomiska

Inlämnad: 2004-09-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

särbehandling av lantbruksnäringen

Skriftlig fråga 2003/04:1595 av Johansson, Jörgen (c)

den 2 september Fråga 2003/04:1595 av Jörgen Johansson c till finansminister Bosse Ringholm om särbehandling av lantbruksnäringen Den ständiga kampen för regeringen att inte överskrida budgettaket innebär att en näringsgren i samhället ständigt blir lidande. Lantbrukssektorn får i år, i likhet med andra år, vara den

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

kompensation till jordbruksföretag

Skriftlig fråga 2003/04:1594 av Danielsson, Staffan (c)

den 2 september Fråga 2003/04:1594 av Staffan Danielsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om kompensation till jordbruksföretag Genom att Sverige valt att fördela de frikopplade ersättningarna på all jordbruksareal drabbas ett stort antal växtodlings- och nötköttsproducenter av en radikal minskning av

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

stödområdesgränserna i Jämtland

Skriftlig fråga 2003/04:1558 av Larsson, Håkan (c)

den 24 augusti Fråga 2003/04:1558 av Håkan Larsson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om stödområdesgränserna i Jämtland Vid en interpellationsdebatt den 10 februari i år lovade jordbruksministern att riksdagens enhälliga beslut från den 22 maj 2002 om att överföra stödområde 2b i Jämtlands län till stödområde

Inlämnad: 2004-08-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

småskalig livsmedelsproduktion

Skriftlig fråga 2003/04:1557 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 augusti Fråga 2003/04:1557 av Birgitta Sellén c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om småskalig livsmedelsproduktion Småskalig livsmedelsproduktion ska gynnas säger regeringen, vilket är väldigt bra. När Livsmedelsverket ska tolka de regler som finns så tolkas de väldigt strängt, vilket gör att situationen

Inlämnad: 2004-08-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

överviktsproblemet

Skriftlig fråga 2003/04:1510 av Johansson, Jörgen (c)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1510 av Jörgen Johansson c till statsrådet Morgan Johansson om överviktsproblemet Svensken blir allt fetare. Övervikt beräknas för en tredjedel av befolkningen. Det innebär en ökad belastning på samhällets vårdresurser vid sidan av den enskildes otillfredsställelse med sig själv. Orsaken

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Morgan Johansson (S)

regeringens styrning av myndigheter

Skriftlig fråga 2003/04:1497 av Johansson, Jörgen (c)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1497 av Jörgen Johansson c till statsrådet Pär Nuder om regeringens styrning av myndigheter De statsvetenskapliga styrmodellerna indelas i tre grupper nämligen, administrativa, ekonomiska och informella styrmedel. Regeringen använder samtliga dessa modeller men har enligt Riksrevisionen

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Gunnar Lund (S)

homosexuellas rättigheter i internationella insatsstyrkor

Skriftlig fråga 2003/04:1484 av Qarlsson, Annika (c)

den 3 augusti Fråga 2003/04:1484 av Annika Qarlsson c till försvarsminister Leni Björklund om homosexuellas rättigheter i internationella insatsstyrkor I Förenta staternas försvarsmakt praktiseras med lagens stöd en systematisk diskriminering mot homo- och bisexuella anställda. Varje år avskedas omkring 1 000 män och

Inlämnad: 2004-08-03 Besvarare: Leni Björklund (S)