• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

tullverkets verksamhet

Skriftlig fråga 2001/02:1627 av Wallin, Gunnel (c)

den 12 september Fråga 2001/02:1627 av Gunnel Wallin c till finansminister Bosse Ringholm om Tullverkets verksamhet Tullverkets verksamheter är hårt ansträngda. Vid besök på Östersjöregionens huvudkontor i Karlshamn framkom att resurserna som avsatts för deras verksamhet inte är tillräckliga för att utföra deras myndighetsansvar.

Inlämnad: 2002-09-12 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

flyktingmottagandet för barn

Skriftlig fråga 2001/02:1626 av Ek, Lena (c)

den 12 september Fråga 2001/02:1626 av Lena Ek c till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingmottagandet för barn Hittills i år har 45 barn och ungdomar under 18 år försvunnit från flyktingförläggningar och det är fler än under förra året. Barn har försvunnit och ingen vet var de är samtidigt som vi med jämna mellanrum

Inlämnad: 2002-09-12 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

lönediskriminering av kvinnor

Skriftlig fråga 2001/02:1625 av Ek, Lena (c)

den 12 september Fråga 2001/02:1625 av Lena Ek c till jordbruksminister Margareta Winberg om lönediskriminering av kvinnor Kustbevakningen har nyligen tillsatt tre nya likadana tjänster. Efter löneförhandling har kvinnan fått ett anställningsavtal med en månadslön som är 2 500 kr lägre än männen. Den fackliga organisationen

Inlämnad: 2002-09-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

biobränsledrivna motorer

Skriftlig fråga 2001/02:1624 av Hansson, Agne (c)

den 10 september Fråga 2001/02:1624 av Agne Hansson c till finansminister Bosse Ringholm om biobränsledrivna motorer Enligt uppgift från Scania kommer produktion av etanolmotorer att upphöra i september 2003. Deras motiv är avsaknaden av långsiktiga politiska beslut och subventioneringen av dessa. Centerpartiet har

Inlämnad: 2002-09-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

ersättning till enskilda vägar

Skriftlig fråga 2001/02:1605 av Torstensson, Åsa (c)

den 5 september Fråga 2001/02:1605 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om ersättning till enskilda vägar Enskilda vägar har återigen blivit besparingsalternativet när Vägverket gör sina ekonomiska bedömningar för 2003 och 2004. Detta trots att regeringen meddelat att infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

enskilda vägar

Skriftlig fråga 2001/02:1604 av Bergström, Sven (c)

den 5 september Fråga 2001/02:1604 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om enskilda vägar En förutsättning för människors tillgång till natur och miljö är ett fungerande finmaskigt vägnät, de s.k. enskilda vägarna. Utan dessa mindre vägar skulle transportsystemet inte fungera. Sammantaget mäter

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

inackorderingsbidrag

Skriftlig fråga 2001/02:1587 av Erlandsson, Eskil (c)

den 3 september Fråga 2001/02:1587 av Eskil Erlandsson c till utbildningsminister Thomas Östros om inackorderingsbidrag Elever från Ljungby kommun har nekats inackorderingsbidrag för studier på Ingelstad Naturbruksgymnasium. Motiveringen från Centrala studiestödsnämnden CSN är att det finns ett naturbruksgymnasium

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Amalgamutredningen

Skriftlig fråga 2001/02:1582 av Andersson, Marianne (c)

den 2 september Fråga 2001/02:1582 av Marianne Andersson c till socialminister Lars Engqvist om Amalgamutredningen Riksdagen avsatte i våras 35 miljoner kronor för forskning och andra åtgärder med anknytning till amalgamproblemet. Metallbiologiskt Centrum i Uppsala och Kunskapscenter för dentala material ska enligt

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

avdragsrätten för kostnad vid bredbandsanslutning

Skriftlig fråga 2001/02:1564 av Sandström, Åke (c)

den 28 augusti Fråga 2001/02:1564 av Åke Sandström c till finansminister Bosse Ringholm om avdragsrätten för kostnad vid bredbandsanslutning Bredbandsutbyggnaden har av många olika skäl blivit kraftigt försenad i stora delar av landet. Detta innebär att många människor inte kommer att få sin anslutning till bredbandsnätet

Inlämnad: 2002-08-28 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

avloppsvatten i Mälaren

Skriftlig fråga 2001/02:1563 av Stenmark, Rigmor (c)

den 28 augusti Fråga 2001/02:1563 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lena Sommestad om avloppsvatten i Mälaren Mälaren är ett av de vatten som vi uppsalabor har som stor rekreationskälla. Inte minst denna sommar, som har varit och är så varm och skön, söker sig många till Mälaren. Besvikelsen är därför stor när meddelandet

Inlämnad: 2002-08-28 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)