• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

expropriationslagens ersättningsregler

Skriftlig fråga 1999/2000:1415 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 september Fråga 1999/2000:1415 av Kenneth Johansson c till justitieminister Laila Freivalds om expropriationslagens ersättningsregler Ersättningsreglerna i expropriationslagen bygger på tanken att en expropriation ska kosta så lite som möjligt för samhället. Vid lagens tillkomst, för snart 30 år sedan, betraktades

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet

Skriftlig fråga 1999/2000:1414 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 september Fråga 1999/2000:1414 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om Kunskapsbygget 2000 det livslånga lärandet Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande Kunskapsbygget 2000 det livslånga lärandet är en bred genomgång av viktiga vuxenutbildningspolitiska frågeställningar. Slutbetänkandets

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

statsbidrag till handikappförbunden

Skriftlig fråga 1999/2000:1411 av Wallin, Gunnel (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1411 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om statsbidrag till handikappförbunden När beslutet om fördelning av statsbidraget till handikapporganisationer tagits under våren i riksdagen fick Socialstyrelsen i uppdrag att verkställa beslutet. Iktyosföreningen kom in med

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

ändring av fastighetsmäklarlagen

Skriftlig fråga 1999/2000:1410 av Hansson, Agne (c)

den 8 september Fråga 1999/2000:1410 av Agne Hansson c till justitieminister Laila Freivalds om ändring av fastighetsmäklarlagen I mars 1998 beslutade riksdagen enligt lagutskottets betänkande 1997/98:LU15 om att begära förslag från regeringen om ändringar i fastighetsmäklarlagen så att det blir möjligt att mäkla företagsförsäljningar

Inlämnad: 2000-09-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

åtgärder mot ökad narkotikaanvändning

Skriftlig fråga 1999/2000:1405 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1405 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ökad narkotikaanvändning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

narkotikabekämpning

Skriftlig fråga 1999/2000:1404 av Johansson, Kenneth (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1404 av Kenneth Johansson c till justitieminister Laila Freivalds om narkotikabekämpning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterade nyligen en rapport om tendenser i drogutvecklingen under våren CAN:s rapporteringssystem om droger, CDR, Tendenser under våren 2000Enligt

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

polishögskola i Hässleholm

Skriftlig fråga 1999/2000:1403 av Wallin, Gunnel (c)

den 6 september Fråga 1999/2000:1403 av Gunnel Wallin c till näringsminister Björn Rosengren om polishögskola i Hässleholm Det har varit många diskussioner och överläggningar om hur de försvarsanläggningar som nu avvecklas ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Hässleholms kommun har de bästa förutsättningar för att en

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

försäkringskassornas rehabiliteringsprogram

Skriftlig fråga 1999/2000:1396 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1396 av Lena Ek c till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas rehabiliteringsprogram Situationen för sjukskrivna människor i behov av rehabiliteringsinsatser är katastrofal. Försäkringskassornas medel för ändamålet är slut på 18 av landets 21 centrala försäkringskassekontor.

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Postens kassaservice

Skriftlig fråga 1999/2000:1394 av Andersson, Marianne (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1394 av Marianne Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om Postens kassaservice Posten står inför en enorm strukturförändring. Postkontoren läggs ned. Verksamheten inriktas på brev- och pakethantering. Avtalet med Nordbanken har sagts upp. Till stor del sägs detta bero på ändrat

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

innehållsmärkning av mat

Skriftlig fråga 1999/2000:1392 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1392 av Lena Ek c till jordbruksminister Margareta Winberg om innehållsmärkning av mat Länge har konsumentfrågor funnits med bland de områden som regeringen sagt sig komma att prioritera under ordförandeskapet för EU. Samtidigt är många människor mycket intresserade av just detta område.

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)