• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.

Motion 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström c med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund Regeringen föreslår i propositionen bl.a. förändringar i utformning av garantipris för el från små elleverantörer från och med den 1 november


Utskottsberedning: -----1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

Motion 1998/99:K30 av Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Om behovet av en granskningskommission och om karaktären av kommissionen De senaste årens debatt om polisiär


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m.

Motion 1998/99:Ub26 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub26 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Skolan är fortfarande i kris Det finns flera olika sätt att beskriva tillståndet i skolan. En ansats är den som regeringen väljer i sin utvecklingsplan skr 1998/99:121där utvecklingen beskrivs i huvudsakligen


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

Motion 1998/99:Ub23 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub23 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ge rätt signaler om statens åtagande för teckenspråkig miljö När det gäller specialskolan för döva innehåller propositionen en tydlig motsägelse. Regeringen framhåller


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

Motion 1998/99:Ub22 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub22 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Utgångspunkten för en politik för funktionshindrade barn och ungdomar bör vara deras egna upplevelser av sin situation. Funkis-utredningen anlade ett i huvudsak institutionellt


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål

Motion 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Det är välkommet att regeringen nu föreslår ett utökat skydd för kulturföremål. Det är emellertid av stor vikt att detta skydd också omfattar det som kan beskrivas


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro

Motion 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Ungdomar är mer kapabla än vad regeringen tror Ungdomspolitiken borde i högre grad ta sin utgångspunkt i att ungdomar vill och är kapabla att


Utskottsberedning: --------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag

Motion 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Kommunala bostadsföretag och självstyre Regeringen föreslår i propositionen att ersätta de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor

Motion 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Grundforskningens nytta och värde Strävan efter ny kunskap är en av de egenskaper som kännetecknar människan. Under århundraden har hon drivits att öka sin kunskap om den omgivande världen, såväl


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning

Motion 1998/99:Kr27 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr27 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Inledning Idrottsrörelsen är vår största och mest livskraftiga folkrörelse med mer än tre miljoner medlemmar. Mer än två tredjedelar av alla barn


Utskottsberedning: ---------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation